22.10.2016

Kokoomus nosti kuluvalla viikolla keskusteluun tarpeen perhevapaiden uudistamisesta. Perhevapaiden uudistamista tarvitaan, sillä nykyinen perhevapaamalli kaipaa päivittämistä. Vanhakantainen järjestelmä on modernisoitava niin, että se edistää työelämän mahdollisuuksien tasa-arvoa sekä vanhemmuuden ja sen kustannuksien tasaista jakautumista.

Suomalaisen perhevapaamallin suurimmat ongelmat liittyvät tasa-arvoon ja järjestelmän joustamattomuuteen. Emme voi ylläpitää rakenteita, joiden vuoksi nainen tulee tilastollisesti kalliimmaksi rekrytoinniksi kuin mies.  Nykyinen perhevapaajärjestelmä vaikuttaa negatiivisesti sekä perheellisten että perheettömien naisten työllisyyteen ja työllistymiseen, palkkakehitykseen ja aina eläkekertymään asti.

Perhevapaauudistuksessa ei ole kyse yksittäisten tukien sorvaamisesta tai leikkaamisesta vaan kokonaisuudesta, jossa valinnanvapaus säilyy perheillä. Nykyjärjestelmässä perhevapaat ovat melko joustamattomia. Järjestelmä tuottaa haasteita esimerkiksi yksinhuoltajille, eroperheille, ja monimuotoisille perheille. Esimerkiksi sopuisissa eroperheissä pohditaan, miksi lapsella ei voi olla kahta kotiosoitetta tai miksi lapsilisiä ei voi jakaa tasan kahdelle vanhemmalle. Tarvitaan lisää joustoa, joka huomioi yksilölliset tilanteet.

Suomella ei ole varaa muita Pohjoismaita alhaisempaan pienten lasten äitien työllisyysasteeseen. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa vanhempainvapaita on kehitetty voimakkaasti tasa-arvoisen vanhemmuuden suuntaan. Uudistus on järkevä niin naisten kuin kansantaloudenkin kannalta: jos nuorten naisten työllisyys olisi Suomessa Ruotsin tasolla, työllisyysasteemme olisi 1,5 prosenttiyksikköä nykyistä korkeampi.

Ei voi olla niin, että ihmisten arkea helpottava ja parantava uudistus olisi usean vuoden ajan pannassa. Perhevapaauudistus pitäisi aloittaa mahdollisimman pian siten, että se tulisi voimaan vielä tämän hallituskauden aikana. Se osoittaisi hallitukselta reagointikykyä.

Sofia Vikman
Kansanedustaja 
Kokoomuksen Naisten Liiton puheenjohtaja

Jaa sisältö: