30.08.2020

Suomen tärkein luonnonvara ovat osaavat ihmiset

Eduskunnan entinen puhemies Riitta Uosukainen (kok.) on usein todennut, että Suomen tärkeimmät luonnonvarat ovat puu ja pää. Molemmissa on myös yhtäläisyyksiä: sekä puu että pää tarvitsevat ravitsevan kasvualustan, josta kurottaa korkeuksiin.

Suomalaisten lasten opinpolku alkaa yleensä varhaiskasvatuksesta. Vuonna 2017 varhaiskasvatuksen osallistumisaste 3-5 –vuotiaiden osalta oli noussut 79 %, mutta se on edelleen kaukana muista Pohjoismaista, joissa 94-98 % saman ikäisistä osallistuu varhaiskasvatukseen. Suomalaiset lapset alittavat osallistumisasteessa myös OECD-maiden keskiarvon joka on 87 %.

Alhainen osallistumisaste on ongelma etenkin niille lapsille, joille varhaiskasvatuksesta voidaan arvioida olevan erityistä hyötyä. Varhaiskasvatus lisää kouluvalmiuksia, parantaa oppimisen taitoja ja petraa ryhmässä toimimista sekä tunnetaitoja. Toisaalta alhainen varhaiskasvatuksen osallistumisaste syrjäyttää työelämästä äitejä – kotihoidontuen saajista isiä oli 7,5 % vuonna 2019. Onkin selvää, että tarpeeksi kunnianhimoinen perhevapaauudistus olisi tarpeen paitsi tasa-arvon, myös työvoiman saatavuuden näkökulmasta. 

Varhaiskasvatus on luonnollisesti laadukasta vain siinä tapauksessa, että sitä antamassa on riittävästi korkeakoulutettuja varhaiskasvatuksen ammattilaisia ja heidän tukenaan päteviä ja motivoituneita lastenhoitajia. Usein päiväkodeissa on lisäksi tarjolla moniammatillista osaamista erityistä tukea tarvitseville lapsille. Parhaimmillaan varhaiskasvatuksen piiristä muodostuukin lapsen tueksi matalan kynnyksen palvelukokonaisuus, joka tarvittaessa tukee koko perhettä. Tämän tulisi myös olla tavoitteena jokaisessa kunnassa.

Tutkimusten mukaan varhaiskasvatukseen sijoitettu euro maksaa itsensä takaisin paremmin kuin muut koulutukseen tehdyt investoinnit. Tutkimusten mukaan varhaiskasvatus myös hyödyttää lasta enemmän kuin mikään myöhempi koulutus.

Hallitus haluaakin panostaa voimakkaasti oppivelvollisuuden laajentamiseen –  valitettavasti vain korkealla hinnalla, eikä varhaisiin vuosiin panostaen. Toisen asteen maksuttomuus tuo kunnille merkittäviä lisämenoja ja heikentää pahimmillaan opetuksen laatua, mutta se ei ole varhaiskasvatuksen veroinen keino syrjäytymisen ehkäisyssä. Sen sijaan monen kunnan resurssit valuvat pian hiekkaan, kun uusia lakisääteisiä tehtäviä kipataan kuntien kontolle.

Itse pidän välttämättömänä osaamistason nostoa kaikilla koulutusasteilla. Suomi menestyy vain työtä tekemällä. Korkean osaamistason saavuttaminen ei edellytä kaikilta tohtorin tutkintoa, mutta on meidän päättäjien tehtävä varmistaa, että jo hiekkalaatikon reunalla olevilla tenavilla on edessään maailman paras koulupolku.

Pia Pakarinen

Apulaispormestari, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kokoomusnaiset tukevat Pia Pakarista Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajaksi.

Jaa sisältö: