06.03.2014

Meneillään oleva kuntarakenteiden välttämätön uudistaminen edellyttää myös palveluiden tehostamista. Jos tämä ei onnistu, on edessä kuntien tehtävien karsiminen, mikä kuntalaisen näkökulmasta tarkoittaa palveluiden heikentymistä.

Useat kunnat ovat muodostaneet seudullisia toimintokohtaisia yhteistyöorganisaatioita, kuten erilaisia kuntayhtymiä. Näin on syntynyt raskaita ja monimutkaisia ja jopa päällekkäisiä rakenteita, niin kutsuttuja hallintohimmeleitä Koska kuntien resursseista valtaosa kuluu sosiaali- ja terveydenhuoltoon, on luonnollista, että meneillään oleva sote-uudistus kytkeytyy voimakkaasti kuntauudistukseen. Näiden molempien yhteisenä tavoitteena on toiminnan tehostaminen ja rakenteiden yksinkertaistaminen.

On mahdollista, että itsenäiset kehyskunnat pystyisivät täyttämään niille osoitetut lukuisat tehtävät ja velvoitteet tiivistämällä seudullista yhteistyötä entisestään. Toisaalta tämä saattaa johtaa nykyisenkaltaisiakin monimutkaisempiin hallintojärjestelyihin, joissa joustavuudesta ja tehokkuudesta voidaan vain haaveilla. Voidaan myös kysyä, mitkä ovat kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet näiden yhtymälabyrinttien uumenissa ja riittävätkö yhteistyökumppaniaan selvästi pienempien kuntien luottamushenkilöiden rahkeet isojen kyydissä.

Kuntapalveluiden toimivuus sekä saavutettavuus näkyvät meidän kaikenikäisten ihmisten arjessa. Ei ole yhdentekevää, millaiselle perustalle ne pystytetään. Seutukuntatasoisella järkevällä yhteistyöllä sekä etenkin kehyskuntien suunnitelmallisesti ja demokraattisesti toteutetuilla liitoksilla alueensa keskuskuntiin saavutetaan useita etuja: voidaan taata vahvojen peruskuntien palvelutehtävien täyttäminen, terveen seudullisen kehityksen jatkuminen ja kunnan poliittisten päättäjien sekä viranhaltijoiden riittävä osaaminen myös niukkenevassa taloustilanteessa.

Pirkanmaan Kokoomusnaisten puheenjohtaja Minna Talonen haluaa rohkaista Tampereen kaupungin asukkaita ja kehyskuntien kuntalaisia sekä päättäjiä tarkastelemaan ennakkoluulottomasti oman kotikuntansa samoin kuin seutukunnan todellisia menestystekijöitä sekä tarvittavia toimenpiteitä hyvinvoinnin takaamiseksi, myös pitkällä aikavälillä Hallinnollisia rakenteita tulee uudistaa rohkeasti siten, että tulevien suurkuntien uusien reuna-alueidenkin asukkaiden ääni saadaan riittävästi kuuluviin, vaikkapa valtuustojen ja laajemminkin koko luottamushenkilöorganisaation rakennetta uudistamalla. Näin toteutuu myös demokratia, ilman pakkoa ja himmeleitä.

Lisätietoja: Pirkanmaan Kokoomusnaiset ry:n puheenjohtaja Minna Talonen, gsm 040 147 0806; www.pirkanmaannaiset.kokoomus.net

Jaa sisältö: