30.01.2015

Länsimaissa sananvapaus käsitetään laajasti, ja se koskee sekä yksityisiä ihmisiä että yhteisöjä ja mediaa. Kun on kyse kansakunnan ja kansalaisten yhteisistä asioista, joista kaikkien on hyvä tietää, on median sananvapaus demokratian perusta. Erityisen tärkeä se on niissä tapauksissa, jolloin käsitellään ajankohtaisia poliittisia kysymyksiä, jotka vaikuttavat ihmisten arkeen tai yhteiskunnallisia epäkohtia, joihin haetaan muutosta.

Sananvapaus tarkoittaa oikeutta esittää ja ottaa vastaan mielipiteitä ja tietoa kenenkään sitä ennakolta estämättä. Silti ei voi sanoa mitä tahansa eikä miten tahansa. Sananvapautta rajoitetaan lakiteitse. Sanomalla ei saa loukata ihmisiä tai muita uskontoja eikä esittää rasistisia mielipiteitä eri maiden kansalaisista. Suomalainen lainsäädäntö turvaa yksilöä ja ryhmiä pilkalta ja maineen tahraamiselta. Lakia tosin sovelletaan tilannekohtaisesti, jolloin esimerkiksi taiteessa vapaus on huomattavasti suurempi kuin vaikkapa työelämässä.

Länsimaissa sananvapaus on laaja, vaikka useimmilla valtioilla on sananvapautta rajoittavia lakeja. Toisin on naapurissamme. Venäjän presidentti Putin sanoi haastattelussa Columbian yliopistolla vuonna 2003, ettei Venäjällä ole koskaan ollutkaan sananvapautta.  Suomessakaan yksilön vapaus sanoa, mitä ajattelee ei ole täydellinen. Tuskin se lienee tarpeenkaan, kun mielipiteistä ei joudu vankilaan.

Ranskan tapahtumat muistuttavat meitä siitä, että vapaus tuo mukanaan myös vastuun. Oikeuttaako sananvapaus toisen rodun, kulttuurin tai aatteen tapojen rikkomiseen? Saako sanoilla tai kuvilla loukata jonkin uskonnon pyhiä asioita? Ja jos näin tekee, mikä on vastuu seurauksista. Tappamiselle ja terrorismille ei ole mitään oikeutusta, sitä ei voi eikä tule hyväksyä. Mutta toisaalta voidaan kysyä, edistääkö  Muhammedin kuvaaminen ihmisen hahmossa pilapiirroksessa kansojen ja uskontojen rauhanomaista rinnakkaiseloa. Tai parantaako vastakkaisen poliittisen aatteen ja vastuullisen hallinnon irvailu yhteiskunnallisia epäkohtia.

Käsitteeseen vapaus kuuluu aina osana myös vastuullisuus. Se, jolla vapaus on ja joka sitä käyttää, joutuu harkitsemaan myös, missä ovat vapauden rajat. Pirkanmaan Kokoomusnaisten piirin puheenjohtaja Minna Mustakallio-Sorvari  muistuttaakin, että sanavapaus tuo mukanaan  myös vastuuta. Sananvapauden vastuullinen käyttö edellyttää halua ja taitoa toisten, eri tavoin ajattelevien näkemysten ymmärrykseen ja herkkyyttä rakentavaan kommunikaatioon.

Lisätietoa:
puheenjohtaja Minna Mustakallio-Sorvari, 050 412 9368
minna.mustakallio(at)kolumbus.fi

Jaa sisältö: