01.10.2015

Yrittäjyyden tukemiseksi on nyt etsittävä uusia monipuolisia keinoja, joilla aidosti edistetään uusien työpaikkojen syntymistä. Erityisesti pienyritysten, mutta myös kolmannen sektorin sekä kotitalouksien työllistämisen kynnystä on laskettava, sillä tarvetta on monenlaiselle työlle. Työllistämistä rajoittavia tekijöitä ovat ennen kaikkea yritysten maksukyky ja byrokratian hallinta, toteaa Pirkanmaan Kokoomusnaisten puheenjohtaja Minna Mustakallio-Sorvari.

Monet toimialat ovat murroksessa. Pienten ja keskisuurten yritysten liikevaihdon kehitys on jo pitkään kitkuttanut tasaisella nollalinjalla. On opittu elämään nollakasvussa, mutta se näkyy tuloksissa. Yritykset ovat pärjänneet sinnittelemällä. Velvoitteet ja byrokratia ovat lisääntyneet ja verorasitteet kasvaneet. Velvoitebyrokratia rasittaa vahvasti yrityssektorin kustannusrakennetta. Erityisesti mikro- ja pienyritysten taakka on kestämätön ja kynnys työllistää on noussut. Samalla kysyntää kohtuuhintaisille palveluille olisi runsaasti ja tulevaisuudessa väestön yhä ikääntyessä vielä enemmän.

Pk-yritysten panos yhteiskuntaan tulisi paikallistasolla pystyä käyttämään hyödyksi, ja sitä tulee myös kannustaa. Työllistämisen esteitä tulisi purkaa, ja pienimuotoinen yrittäminen, elinkeinonharjoittaminen tai osa-aikayrittäjyys on tehtävä mahdolliseksi ja jopa kannattavaksi. Tilastokeskuksen mukaan kuluvan vuoden toisella neljänneksellä oli avoimia työpaikkoja 28.800, näistä 76 % oli yksityisten yritysten tarjoamia. Määrä on 10 %-yksikköä suurempi kuin viime vuonna. Avointen työpaikkojen määrä kasvoi erityisesti alle viiden hengen toimipaikoissa. Tämä myönteinen kehitys on saatava jatkumaan.

Työelämän laatu on tärkeä tuottavuustekijä. Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin mukaan pienissä yrityksissä työntekijät ovat tyytyväisempiä siihen, miten he voivat vaikuttaa työtahtiin, työtehtäviinsä ja töiden jakamiseen. Alle 10 hengen yrityksissä 90% pitää työntekijöiden ja johdon välisiä suhteita avoimina ja luottamuksellisina sekä kohtelua oikeudenmukaisena. Suuremmissa yrityksissä luvut ovat selvästi heikommat. Tuloksen mukaan vastakkainasettelua yrittäjien ja työntekijöiden välillä on usein turhaan.  Mielikuvia tulee muuttaa totuudenmukaisemmiksi lisäämällä tietoa. Tässä yhteiskunnalla ja poliitikoilla on suuri vastuu.

Pienyritysten koulutuspanos ammatillisessa koulutuksessa on merkittävä mutta alihyödynnetty voimavara. Pienyritykset ovat erinomaisia työssäoppimispaikkoja, sillä ammattitaidon lisäksi niissä saa lähikokemuksen yrittäjyydestä. Käytännön työstä työssäoppijalla ei vielä ole kokemusta, siksi uuden henkilön ohjaaminen kysyy enemmän pienen yrityksen resursseja kuin vastaavasti tuottaa niitä harjoittelijan työpanoksena. Koulutusjärjestelmässä tämä on huomioitava siten, että työpaikkaohjaajan ajasta maksetaan yritykselle käypä korvaus ja opiskelijan osuus hoidetaan opintotukijärjestelmän kautta. Parhaimmillaan tämä käytäntö johtaa harjoittelun jälkeen opiskelijan kesätyöllistymiseen ja myöhemmin jopa vakituiseen työsuhteeseen tai yrittäjyyteen.

Tarvitsemme lisää yrityksiä ja yrittäjiä. Pirkanmaan Kokoomusnaiset ry:n puheenjohtaja Minna Mustakallio-Sorvari vaatii, että suomalainen yhteiskunta, me kaikki, poliitikot, valtio ja kunnat, tuemme kaikin keinoin yrityksiä ja yrittäviksi aikovia tai pienimuotoisesti työllistäviä, jotka luovat työpaikkojen kautta meille hyvinvointia.

Lisätietoja: Pirkanmaan Kokoomusnaisten puheenjohtaja Minna Mustakallio-Sorvari, puh 050 4129 368

Jaa sisältö: