06.10.2013

YK:n 68. yleiskokous on käynnistynyt New Yorkissa. Pääteemana on vuonna 2000 käyttöönotettujen vuosituhattavoitteiden jälkeinen aika ja jatkokehitystyö, eli niin sanottu Post-2015-kehitystavoitteet. Kotimaisten ongelmien keskellä meidän on hyvä katsoa kauemmaksi ja muistaa millaisten pitkän aikavälin kehityshaasteiden kanssa painitaan maailmanlaajuisesti.

Yhdistyneiden kansakuntien vuosituhattavoitteet ovat vakiinnuttaneet asemansa kehityksen ohjaajina ja mittareina. Ohjelmaa on kehuttu mutta sitä on myös arvosteltu. Ohjelmassa on kahdeksan tavoitetta, joihin on toivottu päästävän vuoden 2015 loppuun mennessä. Keskeisin tavoite on köyhyyden poistaminen. Sen lisäksi käsitellään peruskoulutusta, naisten asemaa, lapsikuolleisuutta, odottavien äitien terveyttä, tautien ehkäisyä, kestävää kehitystä ja globaalia kumppanuutta. Ohjelman ensimmäiset seitsemän tavoitetta ovat perinteisiä kehitysapuohjelmia, joiden avulla on saavutettu paljon, joskin vaikutusten kestävyyttä on myös epäilty. Suurta kehitystä on tapahtunut mm. köyhyyden poistamisessa, peruskoulutuksessa ja tautien vastaisessa taistelussa, mutta globaalin kumppanuuden kehittäminen on osoittautunut vaikeaksi. Kritiikkiä on herättänyt se, että ohjelma tarjoaa hyvin vähän käytännöllistä tietoa keinoista tavoitteiden saavuttamiseksi.

Nykyistä ohjelmaa arvosteltiin myös siitä, ettei YK sitä valmistellessaan kysynyt eri maiden kansalaisten mielipiteitä. Uutta Post 2015 -ohjelmaa varten on haastateltu verkkokyselyllä jo noin miljoonaa ihmistä. Verkkokeskusteluun voi kuka tahansa osallistua sivulla: http://www.worldwewant2015.org/. Lisätietoa vaikuttamismahdollisuuksista tarjoavat mm. Kepa, UN Women, Unicef ja Plan Suomi.

Tavoitteena on luoda käytännönläheinen ja toteuttamiskelpoinen ohjelma, jossa vanhojen vuosituhattavoitteiden seuraajiksi kehitetään käytännön ratkaisuja, konkreettisia ja mitattavissa olevia tavoitteita.

Suomen kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa on osallistunut uuden ohjelman valmisteluun. Kepa:n mukaan maailman ihmiset haluavat yllättävän paljon samoja asioita: sananvapautta, eriarvoisuuteen puuttumista, kestävää kehitystä, ihmisoikeuksia, rahoitus- ja kauppajärjestelmien uudistamista. Suomi pitää tärkeänä tasa-arvoasioita, naisten ja tyttöjen oikeuksia ja ajaa niitä ohjelmaan mukaan. Helsingin Sanomien mukaan kehitysministeri Heidi Hautala toteaa, että esim. äiti- ja lapsikuolleisuudessa on yhä järkyttäviä lukuja. Positiivista kehitystä osoittavat Suomen ulkoasiainministeriön ja Opetushallituksen kouluihin kehittämät globaalikasvatusohjelmat, joissa käsitellään myös YK:n vuosituhattavoitteita.

Pirkanmaan Kokoomusnaiset ry:n puheenjohtaja Minna Talonen pitää YK:n maailmanlaajuista työtä ensiarvoisen tärkeänä. Kehitystavoitteiden toteuttaminen vaatii kuitenkin vankan tuen kansallisella tasolla niin rahoituksen kuin käytännön toteutuksen osalta. Tässä tarvitaan meidän jokaisen panosta.

***

Lisätietoja

Pirkanmaan Kokoomusnaiset ry:n puheenjohtaja Minna Talonen gsm 040 1470806;

piirihallituksen jäsen Liisa Löfman gsm 050 5901750

Jaa sisältö: