10.10.2014

Sote-uudistusta ohjaava lakiesitys on paraikaa lausuntokierroksella kunnissa. Lausuntoaikaa on lokakuun puoliväliin saakka. Vaikuttaa todennäköiseltä, että lain voimaantulo tulee viivästymään yli ensi kevään vaalien. Pirkanmaan Kokoomusnaiset muistuttaa, että viivästyksestä tulisikin nyt ottaa kaikki irti ja tarkastella asiaa eri näkökulmista, myös asiakkaan kannalta.

Lakiesitystä on sorvattu koko hallituksen yhteistyönä. Nyt käsiteltävä lakiluonnos perustuu malliin viidestä suuresta sote-alueesta, jota vastaavat palveluiden järjestämisestä. Palveluiden varsinainen tuottaminen on kuntien ja kuntayhtymien vastuulla. Rahoitus tulee kunnilta laskennallisin perustein, joihin vaikuttavat asukasluku, sairastavuus sekä ikärakenne. Rahojen käytöstä tässä mallissa päättävät kuntayhtymävaltuustot tai yhtymäkokoukset, eli kuntavaaleissa valitut kuntapoliitikot omien kuntiensa edustajina. Voimasuhteet näissä päättävissä elimissä määräytyvät kuntakoon mukaisesti. Tässä piilee demokratiavaje, pienten kuntien ja haja-asutusalueiden ääni voi jäädä kuulumatta.

Huolestuttavaa lakiesityksessä on, että tuottamisvastuu ja -oikeus on monopolisoitu julkiselle sektorille, eli kunnille ja kuntayhtymille. Suomessa on aikojen saatossa saatu kosolti hyviä kokemuksia vapaammista tuotantotapavalinnoista, kuten ostopalveluista sekä palveluseteleistä. Ollaanko nyt jumiuduttu liikaa tarkoitushakuisesti luotuihin mielikuviin ”pahoista” yksityistäjistä? Ja miksi ylipäätään laki on rakennettu siten, että palveluiden käyttäjät jätetään huomiotta ja mennään tuottajien ehdoilla? Missä on asiakaslähtöisyys, missä palvelun tarvitsijan valinnanvapaus?

Pirkanmaan Kokoomusnaisten puheenjohtaja, TEHY:n hallituksen jäsen Minna Talonen muistuttaa, että tarvitsemme tulevaisuuden palveluja turvaavan sote-lain, jossa palveluketjut toimivat, eikä asiakasta, palvelun käyttäjää pompotella. Asiakaslähtöisyyden pitää olla lähtökohtana, kun palveluita järjestetään uudella tavalla ilman monimutkaisia hallintohimmeleitä. Kun palvelun käyttäjän eli asiakkaan valinnanvapautta lisätään, oikein toteutettuna se vahvistaa palvelutuotannon kannustimia kehittymään yhä tehokkaammin terveyttä ja hyvinvointia tuottavaksi kokonaisuudeksi.

Lisätietoja: Minna Talonen, gsm 040 1470806

Jaa sisältö: