07.08.2013

Lastensuojeluilmoitusten määrät ovat kasvaneet viime vuosina ja suunta on tänäkin vuonna kasvava. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnissa on paljon lapsia ja nuoria, jotka eivät voi hyvin. Lisäksi huostaanottojen ja kiireellisten huostaanottojen määrä on lisääntynyt.

Lain mukaan lastensuojeluilmoituksissa on ryhdyttävä jatkotoimiin seitsemän päivän aikana ilmoituksesta. Puutteellisten resurssien vuoksi kunnilla on vaikeuksia noudattaa näitä aikatauluja, eikä lastensuojelussa pystytä tarttumaan ongelmiin ajoissa.

Huostaanottoprosessiin vaikuttavat kuntien sosiaalityöntekijöiden ajan puute ja resurssien riittämättömyys. Viranomaisten välisen yhteistyön ja tietojen vaihdon yhtenäisyys, yksinkertaisuus ja selkeys helpottaisivat ainakin sitä, että päätöksiin vaikuttavat tiedot saavuttaisivat oikeat tahot, oikeaan aikaan. Näin voitaisiin vaikuttaa myös virheiden määrään prosessin aikana. Riittämätön perhetyö näkyy myöhemmin nuorten oireiluin ja kiireellisinä sijoituksina.

THL:n raportin mukaan lastensuojeluilmoitukset ovat lisääntyneet vuodesta 2010 vuoteen 2012  kolmeen prosenttiin. Vaasassa ja Kokkolassa on vuosittain lastensuojeluilmoituksia hieman alle tuhat. Seinäjoella ilmoituksia on n. 1100 ja määrä on kasvussa. Lastensuojelun tilanne onkin Seinäjoella huolestuttava. Jokaista sosiaalityöntekijää kohden on 60 lasta ja määrä on kohtuuton hoidettavaksi kunnolla.
Pohjanmaan Kokoomusnaiset kehottaa kuntia panostamaan enemmän ennaltaehkäisyyn ja avohuollon tukitoimiin. Lisäksi neuvoloihin ja kouluihin tulee lisätä resursseja psykologisiin palveluihin. Nämä toimet vähentävät pitkällä aikavälillä lastensuojelun kustannuksia ja lapset voivat paremmin, kun heidän ongelmiinsa tartutaan ajoissa.

8.8. julkistetussa valtion budjettiesityksessä on lastensuojeluun ehdotettu 4,65milj.€ lisäystä. Pohjanmaan Kokoomusnaiset katsoo, että tämä summa tulee olla korvamerkittyä rahaa, jotta se kohdentuu varmasti lastensuojelun tukitoimiin.

Wilhelmiina Kukkamo
Piirihallituksen jäsen
Pohjanmaa Kokoomusnaiset ry.

Jaa sisältö: