02.04.2015

Nykyisen vanhempainvapaajärjestelmän suurin ongelma on naisen ura- ja palkkakehityksen hidastuminen. Pitkät vanhempainvapaat vaikuttavat myös naisten eläkekertymään, joka on n.400 euroa pienempi kuin miehillä. Kotihoidontuen käyttäjistä 94 % on naisia, mikä kertoo siitä, että tasa-arvoajattelussa ei ole edistytty.

Kokoomusnaiset pitävät hyvänä Ruotsin mallia (6+6+6) vanhempainvapaan jakamisesta, missä äidille ja isälle molemmille on kiintiöity 6 kuukautta. Yhden 6 kuukauden jakson käyttäjän perheet voivat päättää itse.

Myös perhevapaiden kustannusten epätasa-arvoinen jakautuminen on yksi suuri este nuorten naisten työllistymiselle vakinaisiin työsuhteisiin.

Wilhelmiina Kukkamon on helppo yhtyä Sari Sarkomaan huoleen siitä, että että pelkästään isyysvapaita kehittämällä ei poisteta äitiriski-ongelmaa.

”Kyllä seuraavalla hallituskaudella yksi tärkeistä tavoitteista on tasa-arvoinen työura naisen ja miehen kesken, sekä vanhemmuuden kustannusten tasaaminen” toteaa Kukkamo.

Pohjanmaan Kokoomusnaiset ry:n piirihallitus

Lisätiedot:
Wilhelmiina Kukkamo
040 764 2933

Jaa sisältö: