20.04.2016

Viime hallituskaudella aloitettu TAIKU-hanke osoitti miten taide ja taiteen osallistava käyttö lisää ihmisten hyvinvointia, nopeuttaa toipumista ja ehkäisee syrjäytymistä. Pitkällä tähtäimellä se vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia.

Ministeri Sanni Grahn-Laasonen on kuluvan vuoden alussa asettanut asiantuntijaryhmän ohjaamaan prosenttitaiteen periaatteen laajentamista. Tämä tarkoittaa rahoitusmallia, jossa noin prosentti kunnan rakentamisen kustannuksista sijoitetaan taiteeseen. Hanke kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin. Sillä pyritään lisäämään eri taiteenalojen ja kulttuuripalvelujen tarjontaa ja käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakaskäytössä, esimerkiksi sairaaloissa, vanhustenhuollossa ja lastensuojelussa.

Pohjanmaan kokoomusnaiset edellyttävät, että taidetoiminta otetaan vahvasti huomioon myös SOTE-uudistuksessa. Kaikki terveydenhuollon kustannuksia alentava ennaltaehkäisevä työ on merkittävää. Ennaltaehkäisy on aina edullisempaa kuin sairauden hoitaminen.

Pohjanmaan Kokoomusnaiset ry.
Piirikokous

Jaa sisältö: