18.01.2024

  • Kokoomuksen Naisten Liitto on koko valtakunnallisella voimallaan Stubbin valinnan takana

Me Kokoomusnaiset hyväksyimme edustajakokouksessa marraskuussa 2023 poliittisen tavoiteasiakirjan Mahdollisuuksien Maailma 2024–2025. Presidenttiehdokas Alexander Stubb on kampanjassaan nostanut esiin asiakirjan tekoja, joilla yhteiskunta voi kehittyä, kun tasa-arvoa edistetään.

Stubb näkee sukupuolten välisen tasa-arvon ja sen edistämisen kansainvälisesti yhtenä Suomen ulkopoliittisen vaikuttamisen peruspilareista.

”On tärkeää, että presidentti pitää sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeudet esillä toimissaan globaalisti samoin kuin arvojohtajana Suomessa”, Stubb sanoo.

Hänen mielestään tasa-arvo ei synny itsestään.

”Näen, että sukupuolten tasa-arvon vahva toteutuminen on paras tae demokratian ja oikeusvaltion toteutumiselle. Tässä työssä haluan olla mukana.”

Kokoomuksen Naisten liitto näkee, että naisten turvallisuus on osa Suomen kokonaisturvallisuutta. Suomi on YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsen, Suomesta on tulossa vuonna 2025 ETYJ:in puheenjohtajamaa ja Suomi hakee YK:n turvallisuusneuvoston jäsenyyttä.

”Pidän tärkeänä, että Suomi kaikilla näillä foorumeilla pitää esillä naisiin kohdistuvan väkivallan estämistä. Saamme jatkuvasti hyvin valitettavaa tietoa siitä, että naisiin kohdistettua väkivaltaa ja seksuaalista väkivaltaa käytetään aseena sodissa ja konflikteissa”, Stubb sanoo.

”Tähän on välttämätöntä niin Suomen kuin kansainvälisten järjestöjen puuttua. Kaikilla tytöillä ja naisilla tulee olla oikeus ja vapaus päättää omasta elämästään, omasta kehostaan, omasta tulevaisuudestaan. Naisten osallistumista ja päätöksentekoa rauhanprosesseissa ja -välityksessä, konfliktien ehkäisyssä, kriisinhallinnassa ja varautumisessa on vahvistettava. Ilman sukupuolten tasa-arvoa, naisten oikeuksia ja naisten osallistumista ei ole kestävää rauhaa”, muistuttaa Stubb. 

Kokoomuksen Naisten Liiton puheenjohtaja, kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen korostaa, että presidentti voi toimia kotimaassa arvojohtajana ja siten osaltaan vaikuttaa sukupuolten tasa-arvon ja samalla myös naisten turvallisuuden ja koskemattomuuden puolesta.

”Kokoomuksen Naisten liitolle on tärkeää, että presidenttiehdokkaamme puolustaa kaikissa toimissaan ja tavoitteissaan sukupuolten tasa-arvoa, oikeusvaltioperiaatetta ja kansalaisyhteiskunnan merkitystä. Tuemme koko valtakunnallisella voimallamme Alexander Stubbia seuraavaksi Suomen tasavallan presidentiksi. Demokratia, tasa-arvo ja oikeusvaltio tarvitsevat joka päivä puolustajansa erityisesti tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa.”

Helsingissä 17.1.2024

Kokoomuksen Naisten Liitto ry, liittohallitus

Lisätietoja:

Pihla Keto-Huovinen, puheenjohtaja, kansanedustaja pihla.keto-huovinen@eduskunta.fi

Terhi Heinilä, pääsihteeri, terhi.heinila@kokoomusnaiset.fi

Presidenttiehdokas Alexander Stubbin ajatuksiin sukupuolten tasa-arvosta voi tutustua kyselyssä presidenttiehdokkaille, jonka toteuttivat Nytkis ry, Monika-Naiset Liitto ry, Naisasialiitto Unioni ja Naisjärjestöjen Keskusliitto.

Jaa sisältö: