30.10.2014

Suomessa ollaan OECD-maiden vanhanaikaisimpia kun on kyse koulutusaloihin hakeutumisessa tyttöjen ja poikien kesken. Nuoret hakeutuvat muita EU-maita useammin opiskelemaan perinteiden mukaisesti. Sukupuoli ohjaa opiskelupaikan valintaa.

Asiasta ovat huolissaan myös Oulun yliopiston tuleva rehtori Jouko Niinimäki ja teekkariopiskelija Taru Järvelä.  Järvelä ei ollut tavannut muita tyttöjä koulun käytävillä ensimmäisinä päivinä. Niinimäki sanoo, että tasapuolisempi sukupuolijakauma toisi teknologiaan uutta osaamista ja lisäarvoa. (Pohjolan Sanomat 18.10.2014)

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalon (kok) mukaan OECD ja EU-komissio ovat vuosia kehottaneet Suomea toimenpiteisiin, ”joilla työmarkkinoiden kahtiajakoa saataisiin lievennettyä.” Hallitus opastaa oppilaitoksia 25 toimenpide-ehdotuksella, jotta työelämässä näkyvä kahtiajako naisten ja miesten töissä saataisiin vähenemään. (Pohjolan Sanomat 18.10.14) Suomessa elää tiukassa asenne eri ammattien työntekijöiden sukupuolesta.

Ei ole tarkoitus hämmentää tai himmentää tyttöjen ja poikien luontaisia eroja.  Ammatilla ja sukupuolella ei vain ole mitään tekemistä toistensa kanssa nykymaailmassa. On enää harvoja ammatteja, joissa esim. fyysisillä ominaisuuksilla olisi merkitystä.

Kyse on asenteista ja kasvatuksesta.  Asenteet elävät tiukemmassa meillä kuin muissa EU-maissa. Siksipä esikoulun ja koko koululaitoksen asennemaailmalla on merkitystä. Perheiden lisäksi koululaitoksen tulee ”nähdä” yksilöiden lahjakkuuksia tai taipumuksia yli sukupuolen.  Sukupuoli ei saa olla asioita poissulkeva millään kouluasteella.

Myös edellä mainitussa paikallisessa lehdessä haastateltu opiskelija Taru Järvelä kertoo ongelman lähtevän jo päiväkodeista; ”poikien lelut ovat innovatiivisempia, eikä tyttöjä ohjata käyttämään tekniikkaa”. Tulee mieleen miksi tytöt laitetaan askartelemaan prinsessan kruunuja  poikien taivutellessa ritarin miekkoja?

Ongelma on myös kansantaloudellinen. Suomella ei ole varaa menettää yhtään lahjakkuutta. Ministeri Jan Vapaavuori (kok) on sanonut: ”meillä on vain puu ja pää”. Teollisuus ja muu elinkeinoelämä eivät saa menettää yhtään lahjakkuutta segregaation vuoksi. Suomen kokoisessa maassa kaikki potentiaali on otettava käyttöön.

Asia on myös tasa-arvokysymys. Vanhat perinteiset naisalat ovat myös palkkapolitiikassa jäljessä. Tästä epäkohdasta muistutetaan huomenna 31.10. Naisten palkkapäivällä. Tarvitsemme asennemuutosta Suomeen.

Siksi työ- ja elinkeinoministeriön viestintäkampanja ”valitse ala päällä, älä alapäällä” on erittäin ajankohtainen. Siinä on tarkoitus kiinnittää nuorten, heidän vanhempiensa ja opinto-ohjaajiensa huomio Suomen työmarkkinoiden voimakkaaseen kahtiajakoon sukupuolen perusteella. 

Raija Lummi 
Lapin Kokoomusnaisten puheenjohtaja, Kokoomuksen Naisten Liiton liittohallituksen jäsen

Jaa sisältö: