15.06.2024

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät ystävät,

Nasan astronautti Sandra Magnus on tehnyt historiaa näyttämällä, ettei avaruuden valloitus ole vain miesten yksinvaltaa. Sandra Magnus valittiin Nasan astronautiksi vuonna 1996 ja hänet ikuistettiin astronauttien Hall of Fameen vuonna 2022. Hän on osa naisastronauttien joukkoa, joka on murtanut lasikattoja ja osoittanut, että naiset voivat nousta samaan avaruuteen kuin miehet.

Sandra Magnus kertoo, että naisastronautit kokoontuivat usein yhteen tapaamaan toisiaan ja eräällä heistä oli monesti pieni poikansa mukana. Poika näki äitinsä ja muut naisastronautit näissä tapaamisissa ja oletti, että miehet eivät yksinkertaisesti pääse avaruuteen. Hän kysyikin äidiltään: ”Voisiko olla mitenkään mahdollista, että joku mieskin pääsisi joskus astronautiksi?”

Lapsen silmin maailma näyttäytyy ilman ennakko-oletuksia. On esimerkiksi todettu, että lapset eivät ole rasistisia, vaan rasismi opitaan ympärillä olevasta maailmasta. Lopulta se, mitä näemme toistuvasti ympärillämme, tulee meille normaaliksi. Mutta mitä, jos tuo normaali on poissulkeva tai epätasa-arvoinen? Tuolloin meidän tehtävämme on haastaa sitä. Meidän on pohdittava, mistä ajatuksiemme normaalius kumpuaa, ja pyrittävä laajentamaan sitä.

Normaali ei välttämättä ole ideaali, vaan ideaalin tulee aina määrittyä arvojemme kautta. Demokratiassa ja oikeusvaltiossa arvomme perustuvat ajatukselle siitä, että kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet – riippumatta sukupuolesta, taustasta, ihonväristä, kansallisuudesta tai muusta tekijästä. Tämän ydinarvon, mahdollisuuksien tasa-arvon, eteenpäin vieminen on myös tärkein tehtäväni Kokoomuksen Naisten Liiton puheenjohtajana.

Hyvät ystävät,

On liian helppoa pelätä suoraa puhetta ja tyytyä hiljenemään, koska pelkäämme toisten reaktioita – sitä, mitä muut ajattelevat meistä. Mutta arvojemme puolustaminen on sitä, että seisomme niiden takana aina ja jokaisessa tilanteessa. Jos arvomme katoaa, mitä meille jää?

Vaikeidenkin asioiden ääneen sanominen, on välttämätöntä, jos haluamme rakentaa parempaa, oikeudenmukaisempaa ja tasa-arvoisempaa Suomea ja maailmaa lapsillemme ja tuleville sukupolville. Parempaa maailmaa ei rakenneta kiistelemällä siitä, kuka on oikeassa tai kuka saa nimensä saavutuksien yhteyteen. On kyse meitä yksilöitä niin paljon suuremmista asioista, koko ihmislajin ja maapallon tulevaisuudesta.

Maailmamme on tällä hetkellä täynnä vastakkainasettelua. Se uhkaa meitä kaikkia. Mutta meillä on mahdollisuus valita tie, joka johtaa parempaan tulevaisuuteen. Se vaatii meiltä jokaiselta rohkeutta, oman perspektiivimme haastamista ja toisten kuuntelemista. Muutos tapahtuu aina silloin, kun poistumme mukavuusalueeltamme, kun haastamme opitun ”normaalin”. Vain näin voimme luoda maailman, jossa ihmisoikeudet, tasa-arvo ja demokratia ovat suojattuja ja kukoistavia.

Avaruuden valloitus ei ole enää vain miesten valtakunta. Silti sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseen menee tällä tahdilla 131 vuotta – siis 131 vuotta. Ei ole myöskään itsestään selvää, että askeleita otettaisiin vain eteenpäin, vaan myös takapakit ovat mahdollisia. Tasa-arvo ei saa olla huonompi lapsillamme, mitä se on meillä ollut. Ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia ja oikeusvaltio ovat peruskiviä, joiden varaan rakentuu vapaan ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan tulevaisuus. Näitä meidän tulee vaalia ja puolustaa.

Eduskunnan täysistuntosalissa meitä kansanedustajia katselee Wäinö Aaltosen Tulevaisuus-patsas. Patsas on kansanedustajiin selin olevaa äitihahmo, joka pitelee sylissään lasta. Lapsi puolestaan katsoo suoraan kansanedustajia kohti tarkoituksenaan muistuttaa heitä siitä, että salissa tehdään päätöksiä tulevia sukupolvia varten. Meidän päättäjien tärkein tehtävä on luoda lapsille ja nuorille parempaa tulevaisuutta. Omat lapseni muistuttavat minua joka päivä siitä, mikä on elämässä oikeasti tärkeää. Maailmamme tulevaisuus ei myöskään ole vain muutamien käsissä – se on meidän kaikkien käsissä – meillä on yhteinen tehtävä ja vastuu. Yhdessä löydämme ratkaisut haasteisiin ja pystymme rakentamaan paremman ja oikeudenmukaisemman maailman meille kaikille, lapsillemme, lapsen lapsillemme ja tuleville sukupolville. Se on meidän tärkein tehtävämme.

Me aikuiset olemme lapsillemme se kaikki, samalla tavalla kuin he ovat meille. Pidetään tämä kirkkaana mielessä.

Kiitos!

Jaa sisältö: