23.04.2021

Hallituksen puoliväliriihestä odotetaan parhaillaan ratkaisuja moniin merkittäviin kysymyksiin. Riihessä hallituksen olisi tarkoitus päättää esimerkiksi työllisyyttä vahvistavista toimista sekä lähivuosien rahankäytöstä. Käytännössä siis siitä, miten Suomea rakennetaan tulevina vuosina ja miten suomalaisten hyvinvoinnista huolehditaan.

Hoitoon ja palveluihin pääsy on perustason palveluissa ollut haaste jo ennen koronaa. Palvelumme painottuvat liikaa raskaisiin, korjaaviin palveluihin ennaltaehkäisyn ja varhaisen tuen sijaan. Oikea-aikainen hoitoon ja palveluihin pääsy on tärkeää ennen kaikkea ihmisen itsensä kannalta, mutta se tulee myös edullisemmaksi yhteiskunnalle. Hoidon jonottaminen tai palveluiden odottaminen pahentaa usein entisestään ongelmia.

Esimerkiksi varhaisemmalla puuttumisella mielenterveyden häiriöihin voitaisiin vähentää tilanteen pahenemista, ehkäistä syrjäytymistä ja vähentää työpoissaoloja. Mielenterveyden ongelmat ovat tätä nykyä yleisin työkyvyttömyyden syy. OECD:n arvion mukaan mielenterveyden häiriöiden kokonaiskustannukset Suomessa ovat noin 11 miljardia euroa vuodessa. Kokoomus onkin johdonmukaisesti tukenut kansalaisaloitetta Terapiatakuun toteuttamiseksi ja nopeamman mielenterveysavun takaamiseksi. Hallitus ei kuitenkaan ole asiaan tarttunut.

Koronan vaikutuksesta hoito- ja palveluvelkaa on kertynyt entisestään. Lisäksi huolta aiheuttaa se, että koronan pelossa hoitoon ja palveluihin ei välttämättä hakeuduta lainkaan, jolloin sairauksia jää diagnosoimatta tai palvelutarve tunnistamatta. Kasaantunut hoidon ja palveluiden tarve voi näkyä vielä pitkään akuutin koronankriisin jälkeenkin.

Kokoomusnaisten tavoitteena on, että kuntalaisten arki on sujuvaa iästä riippumatta. Esimerkiksi hoitoon ja palveluihin on päästävä silloin, kun niille on tarve. Kokoomusnaisten mielestä hoitoonpääsyä on pystyttävä nopeuttamaan. Jonossa kukaan ei parane, päinvastoin. Nopeampi hoitoonpääsy ja ihmisten yksilöllisiin palvelutarpeisiin vastaaminen on oltava sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen lähtökohta.

Hallituksen sote-uudistuksella ei ratkaista hoitoonpääsyn ongelmia. Päinvastoin, hallituksen sote-esitys kaventaisi hyvinvointialueiden mahdollisuuksia valita palveluille tarkoituksenmukaisin tuotantotapa rajoittamalla yksityisten palveluntuottajien hyödyntämistä. Nopeamman hoitoonpääsyn varmistaminen ja kertyneiden hoitojonojen purkaminen on entistä vaikeampaa, mikäli työkaluja viedään pois palveluiden järjestäjiltä.

Koronaepidemian kerryttämän hoitovelan purkamiseen tarvitaan mukaan yksityisten terveystoimijoiden työpanos. Hoitotakuun toteutuminen tulee varmistaa lisäämällä palvelusetelin käyttöä, ja esimerkiksi kehittämällä Kela-korvausta. Tukemalla asiakkaan vapautta valita palveluita tuottava taho lisätään samalla palveluntuottajien positiivista kilvoittelua palvelun paremmalla laadulla ja saatavuudella.

Hallitukselta tarvitaan nyt täsmäratkaisuja hoitoonpääsyn nopeuttamiseksi. Nopeampi hoitoonpääsy ja ihmisten yksilöllisiin palvelutarpeisiin vastaaminen on otettava sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen lähtökohdaksi.

Saara-Sofia Sirén
Kokoomusnaisten puheenjohtaja

Jaa sisältö: