18.06.2021

Kokoomus otti kuntavaaleissa ylivoimaisen vaalivoiton, mutta tuloksista löytyy myös muita hyviä uutisia. Sukupuolten tasa-arvo otti pienen askeleen eteenpäin, kun naisten osuus uusista valtuutetuista on nyt ensimmäistä kertaa 40 prosenttia. Merkillepantavaa on, että naisten osuus valituista on suurempi kuin naisten osuus ehdokkaista. Tätäkään ei ole aikaisemmin tapahtunut. Suomalaiset lisäsivät tasa-arvoa päätöksenteossa äänestämällä naisehdokkaita.

Ehdokkaat ja valitut sukupuolen mukaan (Kuntaliitto, Oikeusministeriö, THL 2021)

Tasa-arvon ja tasapainoisen päätöksenteon kannalta on keskeistä, että politiikassa on mukana erilaisia ihmisiä, erilaisella osaamisella ja erilaisista taustoista. Vain siten päätöksenteon moninaisuus lisääntyy ja yhteiskunta tulee edustetuksi mahdollisimman laajasti.

Juuri nämä olivat Kokoomusnaisten keskeisiä viestejä kuntavaalien alla. Halusimme kampanjassamme korostaa, että päättäjiksi tarvitaan erilaisia arjen asiantuntijoita. Nostimme esille päätöksenteon epätasa-arvon ja kehotimme äänestämään erinomaisia naisehdokkaitamme. Äänestäminen on aina teko demokratian puolesta. Naisehdokkaan äänestäminen on samalla teko sukupuolten tasa-arvon puolesta.

Viestimme kuultiin. Naisten osuuden vahvistuminen uusissa valtuustoissa lämmittää mieltä erityisesti tilanteessa, jossa tasa-arvo on koronakriisin seurauksena kärsinyt suuria kolauksia, paitsi maailmalla, myös meillä Suomessa.

Nyt vaalituloksen ollessa selvillä, tulee seuraavaksi varmistaa, että naisten menestys näissä vaaleissa konkretisoituu myös luottamuspaikkajaoissa. Tilastoista tiedämme, että naisten osuus kaupunginhallituksissa ja puheenjohtajien paikoilla on ollut vähäinen. Äänestäjät äänestivät lisää naisia päättäjiksi ja tuon äänestäjien tahdon on realisoiduttava myös korkeimmilla päätöksenteon paikoilla. Joukostamme löytyy monenlaista osaamista ja kokemusta vaativiin tehtäviin.

Kuten ennen vaaleja yhdessä totesimme, vaalit tehdään yhdessä. Me osasimme, me pystyimme. Yhteistyöllä pääsimme vaalivoittoon! Myös uusi alkava valtuustokausi kannustaa meitä yhteistyöhön. Tuetaan siis toisiamme, etsitään yhteisiä ratkaisuja ja varmistetaan, että kokoomusnaisten ääni kuuluu kaikissa Suomen kunnissa tulevien neljän vuoden aikana.

Saara-Sofia Sirén
Kokoomusnaisten puheenjohtaja
Kansanedustaja

Jaa sisältö: