05.11.2021

Jos olet nainen, sinulla on silmälasit ja omat hampaat, olet hän, joka eniten hyötyy Kela-korvauksesta. Käytät yksityisiä palveluita, koska yleisessä terveydenhuollossa ei ole tarpeeksi gynekologeja tai silmä- ja hammaslääkäreitä. Nyt hallitus kaavailee Kela-korvauksen leikkaamista.

Yksityisiä terveyspalveluita on tuettu 1960-luvulta alkaen sairausvakuutuslain nojalla. Kela-korvaukset ovat siis vanhempaa perua kuin terveyskeskukset. Tähän hyväksi havaittuun järjestelmään haluaa hallitus nyt puuttua. Kela-korvausta on pienennetty vuosikymmenten aikana, mutta se on yhä vielä tärkeä korvaus varsinkin pienituloisille. Korvauksen poistaminen tai sen huonontaminen koskettaa eniten naisia.

Tämä vasemmistohallituksen kaavailu korvauksen huonontamiseksi on monella tapaa uskomattoman epäoikeudenmukainen. Sen, että vasemmisto tunnetusti pitää yksityisiä palveluita punaisena vaatteena, vielä ymmärtää, mutta että naisviisikko eli hallitus tätä on kaavaillut, on vieläkin uskomattomampaa. Hallituksen itse suunnittelema ja päättämä sote-uudistushan tarvitsee juuri ratkaisuja hoitoonpääsyn nopeuttamiseksi, hoitojonojen purkamiseksi ja kansalaisten tasa-arvoisen hoitoonpääsyn takaamiseksi, joten tämä Kela-korvaukseen puuttuminen lisäisi entisestään epätasa-arvoa ja alueiden eriarvoisuutta.

Kela-korvaus on yhteiskunnalle edullinen keino rahoittaa terveyspalveluita. Yli 1,5 miljoonaa suomalaista sai Kela-korvausta vuonna 2019 yksityisistä lääkäripalveluista. Palveluita käyttävät tavalliset suomalaiset, jotka eivät saa palvelua julkiselta puolelta pitkien jonojen tai lääkärien puutteen vuoksi. Valtaosa näistä käynneistä ovat erikoislääkärikäyntejä kuten gynekologipalvelut, silmälääkärikäynnit tai suun terveyden hoidot.

Näitä yksityisiä erikoislääkäripalveluita myös tuottaa usein naispuoliset henkilöt, jotka myös työllistävät muita henkilöitä ja lisäävät paikkakunnilla muitakin oheispalveluita. Ennen kaikkea nämä palvelut helpottavat julkista terveydenhuoltoa ja vähentävät jonoja siellä.

Yksityisiä palveluita on etenkin koronan aikana voitu käyttää hoitojonojen purkamisessa yhteisen hyvän nimissä. Hallituksen ja sosiaali- ja terveysministeriön on sen sijaan, että ne haluavat vähentää Kela-korvausta, nostaa Kela-korvausta osana sote-uudistusta ja maakunnallista sosiaali- ja terveyspalvelujen keskittämistä.

Kela-korvaus on hyväksi koettu sairausvakuutuslakiin nojaava tuote. Se lisää palveluita ja tasa-arvoa.

Raija Lummi, Kokoomuksen Naisten Liiton varapuheenjohtaja

Jaa sisältö: