17.10.2020

Tänään vietetään asunnottomien yötä, mutta asunnottomille se yö on joka yö. Asunnottomuus on yksi keskeisimpiä Suomessa ratkaistavia ongelmia. Suomi on niitä harvoja Euroopan maita, jossa asunnottomuus on viime vuosina laskenut, mutta paljon on vielä tehtävä asunnottomuuden poistamiseksi.

Asunnottomuus ei ole ihmisen oma valinta. Asunnottomuus on seurausta niistä tilanteista, joissa turvaverkot pettävät. Kenenkään ei tulisi joutua viettämään öitään ulkona vasten tahtoaan, ja jokaisella tulee olla oikeus kotiin. Oma asunto luo luottamusta tulevaisuuteen, ja on usein ensimmäinen osa kestävässä elämänhallinnassa.

Hallituksen tavoitteena on asunnottomuuden puolittamisen vuoteen 2023 mennessä ja poistamisen vuoteen 2027 mennessä. Tavoite on tärkeä ja tarvitsemme kunnianhimoisia toimenpiteitä sen saavuttamiseksi. Mielenterveyden ongelmien, päihteiden käytön ja elämänhallinnan haasteista seuraa usein maksuhäiriöitä, asunnottomuutta ja syrjäytymistä. Näihin ongelmiin on olemassa ratkaisuja, jotka meidän tulee viipymättä toteuttaa. Esimerkiksi maksuhäiriömerkintöjen säilyttämisajan lyhentäminen pitäisi saada voimaan mahdollisimman pian.

Asunnon saaminen on usein ratkaiseva ensimmäinen askel niin esimerkiksi päihderiippuvuuden kuin mielenterveysongelman hoidossa. Esimerkiksi välivuokrausmalli on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi vähentää asunnottomuutta. Tätä on myös syytä jatkaa. Välivuokrausmallissa yksityinen asunnonomistaja voi vuokrata asuntonsa yleishyödylliselle organisaatiolle, joka jälleenvuokraa sen asunnottomalle. Välivuokrausmallin hyötynä on se, että asuntoja saadaan nopeasti ohjattua tarvitseville. Asunnot ovat jo olemassa ja hajautuneena vuokra-asuntokantaan.

Tarvitsemme satsauksia myös lyhytaikaiseen hätämajoitukseen. Esimerkiksi tilastoissa tuttavien nurkissa nukkuva henkilö saattaa joinakin tai jopa useina iltoina jäädä ilman majapaikkaa ja viettää yönsä rappukäytävässä tai kadulla. Keskeistä on myös olemassa olevien valtion tukemien asuntojen ohjaaminen eniten apua tarvitseville. Esimerkiksi asunto ensin –periaate on onnistunut vähentämään asunnottomuutta kaupungeissa. Vaikka asunnottomuutta esiintyy koko Suomessa, asunnottomuus keskittyy pääosin pääkaupunkiseudulle, missä oleskelee yli puolet Suomen asunnottomista. Tässä valossa onkin hyvä, että pääkaupunkiseudun kunnat ovat sitoutuneet yhdessä asunnottomuuden yhteistyöohjelmaan, jonka tavoitteena on lisätä kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa asunnottomille sekä vahvistaa kuntien asunnottomuustyötä.

Asunnottomuuden torjunta edellyttää myös laajaa ennaltaehkäisyä ja puuttumista sen juurisyihin. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat avainasemassa asunnottomuuden ehkäisyssä. Etsivän nuorisotyön rahoituksen nykytaso tulee säilyttää. Päihdepalveluita tulee parantaa ja hoitoonpääsyprosessia tulee nopeuttaa. Meidän on myös toteutettava terapiatakuu, joka rakentaisi Suomesta tällä hetkellä puuttuvan tehokkaan mielenterveyshoidon perustason. Näin apu olisi saatavilla yhdenvertaisemmin, nopeammin ja helpommin jokaiselle sitä tarvitsevalle.

Sari Multala, kansanedustaja

Jaa sisältö: