Share on facebook Share on whatsapp Share on twitter Share on linkedin Share on email

Rekisteri- ja evästeseloste

Rekisteri- ja evästeseloste
Kokoomus.fi rekisteri-, eväste- ja tietosuojaseloste. Rekisteri- ja tietosuojaseloste käsittää henkilötietojen käsittelyn, evästeseloste käsittää nettisivuilla tapahtuvan käyttäjätiedon tallentamisen ja käyttämisen.

Evästeseloste

Näillä sivuilla (www.kokoomus.fi) käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Esimerkkinä käyttäjäkokemuksen parantamisesta on seurata käyttäjän kulkua, jotta voimme saattaa tiedon helpommin löydettäväksi. Käyttäjien tekemien hakujen tallentaminen taas auttaa meitä kehittämään hakua. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.

Mikä on eväste ja mitä se tekee?

Eväste on eräänlainen muistijälki joka tallentuu verkkosivustoa käyttävän koneelle. Eväste sisältää tietoja käyttäjän toiminnasta sivustolla, esimerkiksi millä sivuilla käyttäjä on käynyt. Jotta pystymme tarjoamaan parasta mahdollista tiedonvälitystä, käytämme näitä evästeitä.

Sivusto käyttää myös muiden osapuolien, kuten esimerkiksi, Youtuben, Facebookin, Twitterin tai Vimeon evästeitä. Kaikkiin näitä evästeitä koskeviin tietoihin löydät lisää tietoa kunkin tahon omalta verkkosivulta.

Analytiikka

Seuraamme sivuston tilastoja Google Analytics -ohjelmalla. Tällä analytiikalla saamme tietoa esimerkiksi siitä millä laitteilla tai näyttökoolla sivustoa käytetään, miltä paikkakunnalta sivustoa käytetään, kuinka pitkään milläkin sivuilla vieraillaan ja miten millekin sivulle on tultu.

Jos en halua vierailustani kerättävän tietoja?

Moni selain hyväksyy evästeet automaattisesti. Kysymme käyttäjiltä heidän vieraillessaan ensimmäistä kertaa sivustolla, että hyväksyykö tämä evästeiden käytön. Moni toiminnallisuus sivustolla vaatii evästeiden käytön, mutta jos haluat kytkeä evästeet pois voit tehdä sen esimerkiksi selaimen asetuksista. On todennäköistä, että kytkemällä evästeet pois päältä sivun käyttökokemus huonontuu merkittävästi.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 08.06.2018. Viimeisin muutos 08.06.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Kansallinen Kokoomus rp, Kansakoulukuja 3 A, 00100 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Heikki Ketola, heikki.ketola@kokoomus.fi, +358 207 488 418

3. Rekisterin nimi

Kokoomus.fi -evästeseloste

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttämällä kokoomus.fi-verkkosivua hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn tämän dokumentin mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

kokoomus.fi-verkkosivu kerää käyttäjistä tietoja, jotta sisältöä voitaisi paremmin kohdistaa käyttäjille ja jotta sivustoa voitaisi kehittää käytettävyydeltään entistä paremmaksi. Kerättäviä tietoja ovat mm. evästeisiin perustuva selaushistoria, Facebook-pikseli sekä käyttäjän toiminnot sivulla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu käyttäjän kanssa (esimerkiksi kyselyiden tulokset). Vastaamalla kyselyihin hyväksyt tulosten julkaisun.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietoja voidaan luovuttaa Kansallinen Kokoomus rp:n sisällä, sekä puolueen yhtiöille (Suomen Kansallismedia Oy ja Kansalliskustannus Oy)

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).