17.05.2022

Tänään 17.5. vietetään kansainvälistä homofobian, transfobian ja bifobian vastaista päivää. Vuodesta 2005 saakka vietettynä teemapäivänä halutaan nostaa esille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää ja viestiä keinoista ennakkoluulojen vähentämiseksi.

Juuri nyt tuntuu erityisen merkitykselliseltä korostaa sitä, että Suomen tulee kuulua läntiseen arvoyhteisöön. Jokaisella tulee olla yhtäläiset oikeudet yhteiskunnassamme. Valtiolla, medialla tai muilla yhteiskunnan jäsenillä ei ole oikeutta rajoittaa kenenkään oikeuksia sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuen.

Vaikka lainsäädäntömme pääosin tukee kaikkien yhtäläisiä oikeuksia, eivät kaikkien oikeudet toteudu Suomessakaan riittävällä tavalla. Erityisen paljon tehtävää on asenteissa, mutta myös päivityksiä lainsäädännön epäkohtiin tarvitaan pikaisesti. Räikein esimerkki on kokonaisuudistusta edelleen odottava translaki.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset joutuvat syrjinnän ja vihapuheen kohteiksi muita useammin. Tämä taas heijastuu tutkimusten mukaan esimerkiksi mielialaan ja mielenterveyteen. Erityisesti nuoret kokevat, että eivät saa tarvitsemaansa tukea perheeltään tai ystäviltään. Ero on merkittävä valtaväestöön verrattuna. Sama pätee myös yksinäisyyden tunteeseen.

Kokoomusnaiset ovat jo vuosia pitäneet esillä tarvetta terapiatakuulle. Sen toteutuminen palvelisi kaikkia. Voidaankin vain ihmetellä, miksi Marinin hallitus ei toteuttanut terapiatakuuta laajasta, puoluerajat ylittävästä tuesta huolimatta.

Uutena toimena voisi olla perusteltua kartoittaa myös lyhytpsykoterapian tarjoamista osana työterveyspalveluita. Oikea-aikaisen avun saaminen on useimmiten niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta kaikkein fiksuin ratkaisu. Valitettavasti se ei kuitenkaan toteudu Suomessa.

Keskeisintä on kuitenkin, että emme tingi arvoistamme. Olemme monissa Euroopankin maissa nähneet taantumaa ihmisoikeuksien toteutumisessa. Yhteisenä tavoitteenamme on oltava, että jokainen voi aidosti olla oma itsensä. Jokaisen on voitava kokea olevansa turvassa. Siksi kaikenlaiseen syrjintään on puututtava.

Suomi on osa läntistä arvoyhteisöä ja että meillä asuu maailman onnellisin kansa. Näin tulee olla myös vähemmistöjä koskien.

Saara-Sofia Sirén
Kansanedustaja

Jaa sisältö: