22.05.2023

Tänään vietetään kansainvälistä luonnon monimuotoisuuden päivää. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta sekä tehdä tutuksi ympäristönsuojelua, kestävää luonnon hyödyntämistä ja hyötyjen tasapuolista jakoa.

Vuonna 2019 julkaistun YK:n raportin mukaan jopa miljoona eläin- ja kasvilajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Seurauksia voidaan vain arvailla, sillä lajien sukupuuttoon kuolemisella on suoria ja välillisiä vaikutuksia ekosysteemille aina ihmisten terveyttä myöten. Monimuotoisuus vahvistaa resilienssiä, vastustuskykyä ja kykyä sopeutua muutoksiin. Tarvitsemme monimuotoisuutta selvitäksemme. 

Luonnon tila on yhteydessä myös talouden näkymiin. Luonto ja talous eivät ole toisilleen vastakkaiset, vaan toisistaan riippuvaiset tekijät. Luontokadon torjuminen edellyttää kestävää talouspolitiikkaa ja monimuotoisuuden heikkeneminen aiheuttaa haittaa myös talouden näkökulmasta. Vastaavasti parempi luonnon tila hyödyttää myös taloutta. Luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut, kuten puhdas ilma ja vesi, ovat ihmiskunnalle mittaamattoman arvokkaita.

Elinkeinoelämä ja yrityskenttä ovat jo ymmärtäneet vihreän siirtymän mahdollisuudet ja ilmastonmuutoksen torjunnan luomat edellytykset tulevaisuuden toiminnalle. Päästöjen vähentämisessä olemme saaneet onnistumisia esimerkiksi päästökaupan, eli päästöjen hinnoittelun, ja toimialojen laatimien vähähiilisyystiekarttojen kautta. Seuraavaksi vuorossa on biodiversiteetin turvaaminen. Senkin osalta yritykset ovat jo askeleen edellä pohtimassa keinoja ja toteuttamassa tekoja monimuotoisuuden puolesta. Suunnan muuttamiseksi tarvitaan kuitenkin lisää päätöksiä. 

Suomalainen luonto on säilyttämisen arvoinen. Luonto on suomalaisille tärkeä. Talouspuheessa ymmärrämme, että jatkuva pääoman syöminen tarkoittaa heikkoja tulevaisuudennäkymiä. Sama pätee luontoon. Pääoman heikkeneminen on pois erityisesti tulevilta sukupolvilta.

Jaa sisältö: