19.03.2022

”Huoli on kova päänalunen ja murhe katala vierinkumppani, ne väsyneeltäkin karkoittavat virvoittavan unen.”

Yllä oleva lainaus Minna Canthilta sopii valitettavan hyvin siihen maailman aikaan, jota juuri nyt elämme. Olemme kaikki huolissamme Venäjän häikäilemättömän hyökkäyssodan uhreiksi joutuneiden ukrainalaisten puolesta sekä sodan vaikutuksista. Monien mieltä painaa myös oma tulevaisuus.

Erityisesti muutoksen ja epävarmuuden keskellä tarvitaan rohkeutta ja yhteistyökykyä. 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun muutosten aikaan esimerkkiä näytti kirjailija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja Minna Canth.

Sortokausi, venäläistämisen vuosikymmenet ja Suomen taistelu itsenäiseksi valtioksi näkyivät Canthin tuotannossa realismina, joidenkin arvioitsijoiden mukaan jopa rumuuden kuvana. Naisen rooli yhteiskunnassa oli rajoitettu ja Canth itse rikkoi monia sopivuuden silloisia määritelmiä muun muassa toimimalla perinteisesti miehille kuuluvilla alueilla ja ottamalla osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Minna Canth ei pelännyt tarttua toimeen. Hän on esimerkki siitä, miten yhdenkin ihmisen on mahdollista edistää kehitystä haluamaansa suuntaan. Tuo esimerkki on jälleen ajankohtaisempi kuin pitkään aikaan. Voimme jokainen osaltamme, erilaisista rooleistamme käsin, tukea positiivista kehitystä.

Me nimittäin elämme puolestamme juuri nyt historiallisia aikoja. Ensin maailmaa ja jokaisen arkea muutti globaali pandemia, nyt sota Euroopassa. Muutkaan aikamme suuret haasteet eivät ole hävinneet, päinvastoin. Muutokset ovat vaatineet jokaiselta henkilökohtaisia ponnisteluja ja yhteiskunnaltamme kykyä vastata epävarmoihin tilanteisiin.

Juuri epävarmuuden keskellä on erityisen tärkeää hahmottaa selkeästi oma asema sekä strateginen suunta, jota kohti halutaan mennä. Toisin kuin monet johtavat suomalaiset tuohon aikaan, Canthin näkemys suomalaisuudesta pohjasi eurooppalaisuudelle, sekä ajatukselle yhteisen moraalisen päämäärän jakavasta yhteisöstä. Hänellä oli selkeä tulevaisuuskuva ja arvot, joiden eteen hän teki töitä. Minna Canth oli vapauden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolustaja.

Nuo arvot eivät tänäkään päivänä ole itsestäänselvyyksiä. Ne tarvitsevat juuri nyt rohkeita ja toimeen tarttuvia puolustajia.

Saara-Sofia Sirén
Kansanedustaja
Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja

Jaa sisältö: