07.07.2023

Teksti julkaistu Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 7.7.2023
——

Hallitusohjelmassa linjataan laajasti viime vuosien keskeisiä sukupuolten tasa-arvon teemoja. Pidämme tärkeänä, että hallitus jatkaa konkreettisia toimia naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi Euroopan neuvoston Istanbulin sopimuksen mukaisesti. On keskeistä kiinnittää jatkuvaa huomiota seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä -oikeuksien laajamittaiseen toteutumiseen Suomessa ja maailmanlaajuisesti.

Tuemme vahvasti hallitusohjelmassa mainittua toimintaohjelman laatimista, jolla pyritään lisäämään vammaisten ja maahanmuuttajanaisten mahdollisuuksia osallistua työelämään, ja toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää ammattialojen sukupuolten mukaista eriytymistä. Kunnianhimoisen tasa-arvo-ohjelman valmistelu on tärkeää.

Ministerien välisessä työnjaossa tasa-arvoasiat on selvästi osoitettu sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselle (kok). Useimmiten tasa-arvosta vastaavana ministerinä on toiminut toinen sosiaali- ja terveysministeriön ministereistä. Tämä on luontevaa, kun tasa-arvoyksikkö toimii samassa ministeriössä. Viime hallituskaudella tasa-arvoministeri toimi oikeusministeriöstä käsin.

Tasa-arvosta vastaavan ministerin tehtävä on merkittävä. Hän edistää sukupuolten tasa-arvoa, naisten oikeuksia ja yhdenvertaisuutta horisontaalisesti koko valtioneuvostossa ja koko yhteiskunnassa. Suomen kehitystä seurataan tarkasti paitsi meillä myös muualla maailmassa. Tasa-arvo vaatii vielä valtavasti toimia. Tätä työtä johtaa sosiaaliturvaministeri.

Jaa sisältö: