30.11.2020

Kuntalaissa määritellään selvästi kuntastrategian laatiminen. Salossa on hyvä kuntastrategia, joka huomioi kunnan toiminnan linjaukset ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. ”Salon kaupunkistrategia 2026” keskeisten linjausten toteutuminen tuo kaupunkiin elinvoimaa ja kasvua. Näkisin, että strategiaa on päivitettävä seuraavan valtuustokauden aikana, jotta kasvu toteutuu.

Kaupungin arvot ovat asukaslähtöisyys, rohkeus, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus antavat hyvät työkalut päätöksentekoon. Teemme yhteistyötä yli kuntarajojen.  Meillä on ollut rohkeutta tehdä vaikeitakin päätöksiä, kun niillä on ollut merkitystä Salon paremmalle tulevaisuudelle. Olen ollut kahdeksan vuotta Salon kaupunginhallituksen jäsenenä ja nähnyt johtamisen sekä motivoituneen henkilöstön merkityksen.

Strategiassa tärkeää ovat sujuvat prosessit, aktiivinen yrittäjyys, luova edelläkävijyys ja osaava henkilöstö.  Olen tyytyväinen, että Salossa suunnitellaan palveluita asiakaslähtöisesti. Tavoitteena on olla alueen yrittäjien suuntaan sujuva yhteistyökumppani. Yrittäjille tarjotaan palveluita yhden luukun periaatteella.

Olemme tunnistaneet Salon maantieteellisen sijainnin olevan todellinen mahdollisuus elinkeinopoliittisesti tulevaisuuden elinkeinoille ja uusille yrityksille. Salossa on useita elinkeinopoliittisia hankkeita, mm. Salo 2021-hanke, Salo IoT Campus ja Tunnin juna. Nämä ja muut hankkeet ovat haastaneet meidät kuntapäättäjät näkemään tulevaisuuteen optimistisesti. Moni Teistä tuntee Salon Nokian menestystarinasta. Kaupunki on tottunut vuosikymmenten varrella kansainvälisyyteen ja olemmekin tunnettuja älykkään osaamisen kaupunkina.

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajana ovat kaupungin keskeisten tunnuslukujen mitattavat osa-alueet tulleet tutuiksi: asukasluku, elinkeino, henkilöstä, hyvinvointi, suosittelu sekä talous. Minua huolestuttaa Salon talous. Talouden epävarmuustekijät, Sote, maakuntauudistus ja paikallisen elinkeinoelämän rakennemuutokset haastavat nykyhetkessä. Paljon on ajatuksia sote-ammattilaisena Korona-pandemian toisesta aallosta. Puhumme jo ”uudesta normaalista” arjessa. Mitä se tarkoittaa Salon kuntalaisille ja yrityksille? Miten me kuntapäättäjät huomioimme ”uuden normaalin” elinkeinopoliittisissa päätöksissä? Mitä mahdollisuuksia ”uusi normaali” tuo Saloon?

Pitkän linjan kuntapäättäjänä huolta aiheuttavat Salon talouden tulevat tasapainottamisen toimenpiteet, koska kaupunki teki alijäämää 17,5 miljoonaa. Taseessa oleva kertynyt alijäämä on 3,4 miljoonaa euroa. Kuntalaki määrittää, että meillä on kunnassa alkanut tasapainottamisvelvoite. Tiedossa on toimenpidepäätöksiä menokehityksen pienentämiseksi.

Ensi vuonna Salossa käynnistyy usea selvitystyö, joista merkittäviä ovat mm. terveyspalveluiden palveluverkkoselvitys ja liikuntapaikkasuunnitelma. Kaikkiin selvitystöihin osallistuvat monet lautakunnat ja tahot, jotta päätöksenteko on tulevaisuudessa sujuvaa.

Salon talouden tarkastelussa käsitellään kaupunkiyhtiöitä, kunnallisverojen riittävyyttä ja arvioidaan valtionosuuksien toteutumista. Investointihankkeiden keskiössä on koulurakennukset. Oman tarkastelunsa saa kaupungin ensi vuoden talousarvioehdotuksen lainamäärä, joka on Salossa 149,7 M€ eli 2 897 € / asiakas.

Kahdeksan vuotta Salon kaupunginhallituksessa on vahvistanut käsitystäni kuntataloudesta ja sen johtamisen tärkeydestä. Meidän tulee ymmärtää yhteistyön merkitys sekä tehdä päätöksiä määrätietoisesti ja vastuullisesti tulevaisuudessakin. 

Elina Suonio-Peltosalo

Kokoomuksen Naisten Liiton varapuheenjohtaja 2016-2017

Salon kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Blogikirjoitus on osa kokoomusnaisten Kuntavaalit 2020 -blogisarjaa, johon olemme pyytäneet eri alojen ammattilaisten sekä ansioituneiden kokoomusnaisten kirjoituksia.

Jaa sisältö: