25.04.2013

Opettajien ja oppilaiden välinen suhde ja oppilaiden häiriökäyttäytyminen ovat puhuttaneet paljon viime aikoina, ja aiheesta. Nuoret kyseenalaistavat opettajat ja heidän auktoriteettinsa yhä useammin käyttäytyen epäkunnioittavasti opettajia kohtaan.

Opettajan ja oppilaan suhteen on oltava luottamuksellinen.  Opettajalla tulee myös olla auktoriteetti oppilaisiin nähden. Silloin nuori tuntee olonsa turvalliseksi opettajan ollessa läsnä. Opettajan auktoriteetti perustuukin paitsi virka-asemaan, myös ammattitaitoon ja kykyyn opettaa nuoria siten, että nuoret pitävät oppimista mielekkäänä.

Nuoren negatiivinen suhtautuminen koulunkäyntiin näkyy selvästi hänen käyttäytymisestään koulussa sekä muita oppilaita, että varsinkin opettajia kohtaan. Lintsaaminen, tunneilla häiriköinti ja koulun vakavammin ottavien oppilaiden kiusaaminen ovat yleistä käytöstä nuorelle, jonka mielestä koulunkäynti on turhaa. Näin ajatteleva nuori ei myöskään kunnioita opettajia eikä heidän ammattitaitoaan.

On kuitenkin yleistä ja ymmärrettävää, että moni nuori pitää oppivelvollisuutta pakkopullana: välillä 13-vuotiaan on kovin vaikea ymmärtää, miksi hänen täytyy oppia ja hallita asioita, joita hän ei todennäköisesti tule koskaan tarvitsemaan käytännössä. Tässä onkin paikka uusien opetussuunnitelmien laatijoille löytää oppiaineisiin käytännönläheistä ja uteliaisuutta herättävää sisältöä.

Ei ole vapautta ilman vastuuta. Eikä ole elämää pelkillä oikeuksilla, vaan myös yhtä lailla velvollisuuksilla.  Lasten ja nuorten oikeuksien turvaaminen on tärkeää ja on myös hienoa, että nykynuoret tuntevat oikeutensa ja vaalivat niitä.

Valitettavasti jotkut nuoret ovat keksineet, että oikeuksiinsa vetoamalla eli esimerkiksi poliisilla uhaten saa läpi monia asioita siten, että opettajalla ei ole keinoja puuttua asiaan. Tämä on huolestuttavaa, sillä nuori, joka suhtautuu negatiivisesti koulunkäyntiin ja opettajiin on alkanut käyttää oikeuksiaan usein niin ahkerasti, että ne kääntyvät lopulta häntä itseään vastaan: hän ei hyödynnä tarjottua koulutusta ja täten sulkee itseltään ovia tulevaisuudessa.

Nuorten asenteisiin koulutusta ja opettajia kohtaan on puututtava. Opettajien työstä tulee lähes mahdotonta, jos opettaja-oppilas -suhteiden yleinen taso kehittyy nykyiseen suuntaansa vielä tulevaisuudessakin. Olisikin siis toivottavaa, että opettajien lisäksi myös vanhemmat pyrkisivät kotona rohkaisemaan lapsiaan luottamaan itseensä ja kykyihinsä sekä näin valmistamaan heitä koulumaailmaan rakentamalla tervettä suhdetta aikuisiin ja auktoriteetteihin.  Kyse on näin myös vanhempien vastuusta huolehtia omista lapsistaan.

Tämä teksti on laadittu yhdessä lukio-opiskelija Anniina Ala-Seppälän kanssa. 

Jaa sisältö: