14.05.2021

Suomalaiset rakastavat kirjastoja; Suomi on kirjastoista lainaamisen ja lukemisen kärkimaita maailmassa. Jotta näin on tulevaisuudessakin, lukutottumusten muutoksiin pitää herkästi vastata. Etenkin äänikirjojen ja e-kirjojen suosio on kasvanut räjähdysmäisesti ja koronavuosi on kiihdyttänyt muutosta entisestään. Viimeisimmän tilaston mukaan e-aineistojen osuus on kuitenkin vain alle prosentti kaikista kirjastojen kokoelmista.

Tällä hetkellä suomalaisten tasa-arvoiset mahdollisuudet käyttää kaikkia kirjastojen sisältöjä eivät toteudu, sillä kirjastojen digitaalinen kokoelma on usealle eri alustalle jakautunut, eivätkä kirjastot itse hallinnoi elektronista aineistoa. Sen vuoksi kirjastojen e-kirjojen ja äänikirjojen äärelle pääsy on vaikeaa ja riippuu täysin kunnan tarjoamista palveluista. Ei ole järkevää eikä mahdollistakaan, että jokainen kirjasto joka Suomen kunnassa yrittäisi vastata tähän isoon haasteeseen yksin.

Suomessa on parhaillaan selvityksessä kansallisen e-kirjaston perustaminen. Meidän on tärkeää luoda yksi yhteinen ja kaikille saavutettavissa oleva digitaalinen kirjasto, yhden luukun e-kirjasto, johon on kerätty kirjastojen sähköinen materiaali. Tällöin elektronisen aineiston saatavuus ei ole kunnan taloudesta kiinni ja jokainen suomalainen pääsee käsiksi sen sisältöihin helposti ja vaivattomasti asuinpaikasta tai teknisistä taidoista riippumatta. Saatavuus, vaivaton kuljetettavuus, helppokäyttöisyys ja tekniset aputoiminnot tekevät e-aineistoista suosiotaan kasvattavia ja kiinnostusta herättäviä, minkä tulee myös näkyä digitaalisessa kirjastossa.

E-kirjastohankkeen yhteydessä kirjastojen lainauskorvaus olisi tärkeää laajentaa e-kirjoihin ja e-äänikirjoihin. On tärkeää, että kirjastot voivat yhä paremmin vastata kasvavaan kiinnostukseen ja että kirjailijat saavat julkaisuformaatista riippumatta oikeudenmukaisen korvauksen luovasta työstään. Tällä hetkellä e-kirjat ja e-äänikirjat ovat Suomessa kokonaan lainauskorvaus-järjestelmän ulkopuolella. Tekijät ansaitsevat sen, että e-aineistojen osalta asia ratkaistaisiin pian, etenkin kun kansallista e-kirjastoa perustetaan. Olisi suotavaa, että Suomi olisi ensimmäisten maiden joukossa, jotka alkavat suorittamaan korvauksia myös e-aineistojen lainoista.

Sari Multala
Kokoomuksen kansanedustaja
Vantaa

Jaa sisältö: