28.08.2015

Kelan valtuutettujen puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa on huolissaan ensi vuoden talousarvioesityksen lääkäri- ja hammaslääkäripalkkioiden sairausvakuutuskorvauksen leikkauksen (Kela- korvaus) vaikutuksista. Budjettiriihessä on syytä vielä katsoa leikkauksen kokonaisvaikutukset ja arvioida halutaanko ” lapsi heittää  pesuveden mukana”, ehdottaa Sarkomaa.

”Näin suurta terveyspoliittista muutosta ei voi perustella vain säästötoimena. Viisaampaa olisi pidättäytyä mittavista Kela-korvauksen leikkauksista ja osana sote-rahoitusuudistusta tehdä päätökset järjestelmän tulevaisuudesta.” Sarkomaa muistuttaa, että leikkausesitys on kaksinkertainen, mitä hallitusohjelmassa sovittiin ja lähes musertaa koko korvausjärjestelmän. Leikkausten jälkeen korvausprosentti olisi hammaslääkäripalveluista 15 ja lääkäripalveluista enää 10 prosenttia.

Sarkomaan mukaan julkisen sairausvakuutuksen osan alasajo ilman tilalle luotavaa korvaavaa järjestelmää kasvattaa riskiä siihen, että yksityiset terveydenhoitovakuutukset valtaavat markkinoita.

”Talouden tasapainottaminen on täysin välttämätöntä, mutta ei helppoa. Kun jo valmiiksi pieni korvaus kutistuu entisestään, kasvaa myös riski, että yhä useampi siirtyy terveyskeskusten jonojen jatkeeksi. Näin julkiset menot ja terveyshaitat kasvavat.”

”Kyse ei ole todellakaan ylellisyyskorvauksesta kuten joskus luullaan. Esimerkiksi silmälääkärin ja gynekologin palveluja ei ole juuri saatavilla kuin itse ostamalla yksityissektorilta. Ei ole terveyspoliittisessa perusteltua, että nämä palvelut eivät olisi kohtuudella kaikkien saatuvilla.  Kela- korvausta maksetaan tavallisille suomalaisille ja myös pienituloisille. Esimerkiksi perushammashoidon palveluja yksityisellä sektorilla käyttävistä noin puoli miljoonaa kansalaista kuuluu kolmeen alimpaan tuloviidennekseen. ”

On suuri riski myös, että ihmiset jättävät sairautensa hoitamatta tai lykkäävät hoitoon hakeutumista. Näin murretaan terveyspolitiikkamme ydintavoitetta edistää ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista sekä palveluiden tasavertaista saatavuutta, Sarkomaa sanoo.

Sarkomaa muistuttaa lopuksi, että Kela-korvauksen mittava leikkaus vaarantaa myös EU:n potilasdirektiivin täytäntöönpanon, koska ulkomaille hoitoon hakeutumisen kustannukset on korvattu kotimaan yksityislääkärikorvausten mukaan.

Jaa sisältö: