14.10.2014

Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaoston puheenjohtaja Sari Sarkomaa peräänkuuluttaa lausunnolla olevaan sote-lakiin tekijöitä, jotka kirittävät valitsemaan tehokkaimmat tavat tuottaa laadukkaita palveluja.

”Päivänselvää on, että vaikuttavia lisäkannusteita tarvitaan, sillä ilman niitä koko uudistus on vaarassa flopata. Lisäkannusteita saadaan ihmisten valinnanvapaudesta ja läpinäkyvästä tiedosta. Uudistuksessa olisi viisasta valjastaa ihmisten valinnanvapaus muutosvoimaksi, jotta tavoite paremmista ja ihmislähtöisistä palveluista toteutuisi. Ja jotta samalla rahalla saisimme tulevaisuudessa enemmän”, kansanedustaja toteaa.

”Aito valinnanvapaus toteutuu, kun palveluntuottajat voivat tasaveroisesti toimia. Mukana on oltava julkinen sektori, yritykset ja järjestöt. Kilpailu lisäisi palvelujen laatua ja pitäisi kustannuksia kurissa ”, Sarkomaa linjaa.

Monituottajamallissa julkinen ja yksityinen toimivat rinnakkain reilussa kilpailussa ja samoin pelisäännöin ihmisten parhaaksi. Toimintaympäristön tulisi olla sellainen, että suomalaiset mikro- ja pk-yritykset voivat osallistua tasavertaisesti julkisen sektorin rinnalla hyvinvointipalveluiden tuottamiseen.

”Palvelusetelin käyttömahdollisuus on nyt kirjattuna lakiluonnokseen. Tämä on positiivinen asia valinnanvapaudelle. Suurempia mahdollisuuksia valinnanvapauteen kuitenkin tarvitaan.”

Sarkomaan mielestä raha seuraa ihmistä -malli toisi parhaalla mahdollisella tavalla lisää valinnanvapautta. ”Valinnanvapautta on laajennettava terveydenhuollossa mutta myös muissa palveluissa, kuten esimerkiksi vanhustenhuollossa, vammaispalveluissa ja kuntoutuksessa.” Mallissa ihminen valitsee ja raha seuraa valinnan mukana samalla tavalla oli kyseessä sitten julkinen, kolmas sektori tai yritys palvelun tuottajana.

Sarkomaan mukaan läpinäkyvät palvelun saatavuutta, laatua ja kustannuksia koskevat tiedot ovat puutteellisia. ”Huolestuttavaa on, että tällä hetkellä päättäjät joutuvat tekemään päätöksiä pussi päässä”, edustaja sanoo ja kirittää toimia, joilla aikaansaadaan palveluiden tuottamistiedot läpinäkyviksi ja avoimiksi. Tiedoista hyötyisivät kaikki – niin valintoja tekevät ihmiset, sote-alan ammattilaiset, päätöksentekijät kuin veronmaksajat.

Lisätietoja:
Sari Sarkomaa
puh. 050 5113033

Jaa sisältö: