09.02.2013

Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaoston puheenjohtaja Sari Sarkomaa kirittää toimia sosiaali- ja terveydenhuollon työturvallisuuden parantamiseksi. Sarkomaa muistuttaa, että kyse on isosta asiasta. Vakavuutta kuvaa vuoden 2011 kunta-alan työolobarometri: Terveystoimessa vastaajista 53% ilmoitti, että joku työpaikalla on joutunut väkivallan tai sen uhan kohteeksi kerran tai useita kertoja. Sarkomaa jätti asiasta eilen kirjallisen kysymyksen.

”Väkivalta ja sen uhka vähentävät sosiaali- ja terveydenhuoltoalan houkuttelevuutta ja työhyvinvointia vakavalla tavalla, joka näkyy kasvavana työn kuormittavuutena sekä hoitajapulana”, muistuttaa Sarkomaa.
Sarkomaa kiittää sosiaali- ja terveysministeri Risikkoa siitä, että hän on nostanut  asian vahvasti esille. Risikko on näyttänyt vihreää valoa asetukselle, joka tarkentaisi työturvallisuuslain yleisluonteisia säännöksiä väkivallan uhan torjunnasta ja yksintyöskentelyn riskeistä.

”Työntekijöiden kohtaaman väkivallan ehkäisemiseen ja hallitsemiseen on etsittävä uusia keinoja. Kaikilla työpaikoilla on kyettävä varautumaan ennakoimattomaan väkivaltaan”, sanoo Sarkomaa.

Asetuksen lisäksi tarvitaan myös monia muita muutoksia. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalaa edustavan Tehyn saaman tiedon mukaan työnantajat eivät kaikin paikoin tee lievistä pahoinpitelyistä rikosilmoituksia, vaan se on jätetty yksittäisen väkivallan kohteeksi joutuneen työntekijän ilmoituksen varaan. Tehyn mielestä työnantajan ilmoitusvelvollisuudesta lievissä pahoinpitelytapauksissa tulisi säätää rikoslaissa. Tämä muutos on Sarkomaan mielestä perusteltu. Sarkomaa vaatii ottamaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan viestin vakavasti ja etenemään asiassa ripeästi,  jotta nykyinen eduskunta ehtii käsitellä työturvallisuutta edistävät lakimuutokset.

Tehy sekä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer kertovat, että terveydenhuollon työntekijät joutuvat yhä useammin väkivallan kohteeksi. Luvut ovat hälyttävän korkeita: Tehyn viimevuotisesta järjestötutkimuksesta ilmenee, että kyselyä edeltäneenä vuonna fyysistä väkivaltaa oli kokenut 29 % vastaajista. SuPer:in työhyvinvointiselvityksen mukaan kotihoidon työntekijöistä reilusti yli kolmannes ilmoitti kokeneensa väkivaltaa tai sen uhkaa. Vakava esimerkki on viime vuoden loppupuolella kotikäynnillä tapahtunut terveydenhoitajan surma.

”Terveydenhuoltoalan ammattilaisilta on tullut palautetta myös siitä, että tutkittua tietoa asiakkaan kotona tehtävän työn väkivaltatilanteista ja uhkatilanteista ei ole saatavilla riittävästi.  Myös tämä puute on korjattava kiireellisesti”, vaatii Sarkomaa.

Lisätietoja:
Sari Sarkomaa
050 511 3033

Jaa sisältö: