23.03.2015

Kokoomuksen kansanedustaja, opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja Sari Sarkomaa kannustaa lasten vanhempia ja isovanhempia lukemaan lapsille. ”Jos emme onnistu lasten lukutaidon kohentamisessa ja lukemaan innostamisessa, emme onnistu myöskään katkaisemaan laskevaa oppimistulosten kierrettä ja oppimisen erojen kasvua”, varoittaa Sarkomaa.

Sarkomaa puhuu tänään Kallion kirjastossa rakkaudesta kirjoihin – tilaisuudessa, jonka aiheena on lasten lukeminen ja lukutaito. ”Vanhempien ja muiden läheisten aikuisten rooli on avainasemassa lasten kiinnostuksessa lukemiseen. Heikentynyttä lukutaitoa ja hälyttävästi vähenevää kiinnostusta lukemiseen ei saa jättää vain opettajien harteille”, vetoaa Sarkomaa.

Sarkomaa muistuttaa, että lukutaito on kaiken oppimisen perusta. Laskenut kiinnostus lukemiseen on vakava uhka koko maamme sivistykselle ja osaamiselle. Niiden nuorten osuus, jotka eivät lue läksyjen lisäksi lainkaan vapaa-ajallaan, on merkittävästi kasvanut. Lukutaidon lasku näkyy myös Pisa- tuloksissa.

Arjessa tehdyt asiat voivat joskus olla paljon tehokkaampia kuin valtiovallan säädökset ja hankkeet. Lukutalkoot on myös talouden tiukassa tilanteessa keino, joka ei maksa mitään. Kun luemme lapselle, vahvistamme lapsen kielen kehitystä, tulevaa lukutaitoa ja kiinnostusta lukemiseen. Lapselle lukeminen ja yhdessä lukeminen lapsen opittua lukemaan auttavat lapsen koulunkäyntiä ja helpottavat tulevaisuudessa hänen oppimistaan. Tukemalla lapsen lukemista opinpolun alkuvaiheessa voidaan tehokkaasti kitkeä eroja oppimistuloksissa.

On selvää, että lukutaidon edistäminen on asia, joka on otettava vakavasti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittämisessä, varsinkin uuden varhaiskasvatuslain jatkovalmistelussa. Koulujen lukuharjoitukset ja kirjailijavierailut, kirjallisuuskerhot, koulujen kirjastot sekä yhteistyö yleisten kirjastojen kanssa ovat asioita, joita joka koulussa tulisi vaalia. Kirjastojen kanssa tehtävä yhteistyö on hyvä olla osa päiväkotien arkea. Päiväkodit ja koulut voivat osaltaan innostaa ja kannustaa perheitä yhteiseen lukuharrastukseen esimerkiksi lukudiplomein ja vanhempainilloin. Kun lapselle on luettu, tulee kirjasta ja lukemisen ilosta ystävä, joka kulkee mukana koko elämän.

”Kirjastojen merkitys suomalaisten lukutaidon ja sivistyksen ylläpitäjänä sekä tasavertaisten mahdollisuuksien tuojana on viisasta ja täysin välttämätöntä taloustalkoissa vaalia. Jos kirjastoa ei olisi, pitäisi se täsmäkeinona keksiä vauhdittamaan suomalaisten lukemista”, Sarkomaa alleviivaa.

Lisätietoja:
Sari Sarkomaa
050 511 3033

Jaa sisältö: