22.09.2013

Kokoomuksen kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaoston puheenjohtaja Sari Sarkomaa mielestä on suuri pettymys, että hallituksen ensi vuotta koskevasta budjettiesityksestä puuttuvat taas kerran päihdeäitien hoidon turvaavat rahat.
Tämä siitä huolimatta, että eduskunta lisännyt jo neljä kertaa rahat Ensi- ja turvakotien liiton päihdeongelmaisten äitien ja heidän perheidensä Pidä kiinni -hoitojärjestelmään.   Eduskunta on yhtä monta kertaa edellyttänyt, että hallitus laittaa seuraavassa talousarvioesityksessä asian kuntoon.
Hallitusohjelman mukaan raskaana olevien päihteitä käyttävien naisten ja vauvaperheiden hoito ja kuntoutus varmistetaan lainsäädännössä.  Vaativan ja tahdonvastaisen hoidon kehittäminen ja keskittäminen viedään  erityisvastuualueelle.
Eduskunta linjasi tämän vuoden budjettimietinnössä: rahoitus on kuitenkin saatava vakaalle pohjalle jo ennen erityisvastuualueiden toiminnan käynnistymistä. Budjettimietinnössä linjattiin myös: on siksi välttämätöntä, että sosiaali- ja terveysministeriö ottaa rahoitustarpeen huomioon jo valmistellessaan vuoden 2014 talousarvioesitystä. On vakava asia, että eduskunnan kantaa jälleen sivuutettiin, pahoittelee Sarkomaa.
Asian pompottelulle on nyt saatava piste, vaatii Sarkomaa.  Päihdeäitien hoidossa on kyse fiksusta investoinnista ennaltaehkäiseviin palveluihin, jotka huonosti hoidettuna aiheuttavat mittavia kuluja huostaanottojen ja vaurioituneiden lasten tarvitsemien palveluiden muodossa inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan. Äidin raskaudenaikaisen päihteidenkäytön aiheuttama sikiövaurio on pahimmillaan korjaamaton kehitysvamma, joka vaatii pysyvää ja kallista laitoshoitoa. Päihteetön vanhemmuus ja vauvaperheiden arki on asioita, joita kannattaa tukea, sanoo Sarkomaa.
Eduskunnan linjauksessa ei ole kyse budjetin paisuttamisesta vaan niukkojen voimavarojen kohdentamisesta niin, että saadaan katkottua vuosi vuodelta kalliimmaksi tulevaa päihdeperheiden laajaa ongelmatiikkaa ja suojeltu lapsia alkoholin vaurioilta.
Tottelemattomuus eduskunnan kantaa kohtaan on asia, josta on syytä käydä keskustelut valtiovarainvaliokunnan ja valtiovarainministerin välillä.  Päihdeäitien rahat eivät ole ainoa sivuutettu kanta. Valtiovarainvaliokunta käy huolella budjetin läpi. Sen nostetaan tiukalla seulalla kannanotot, jotka hallituksen on otettava tosissaan. Kyse ei ole budjetin paisuttamisesta vaan asioiden priorisoimisesta sovittujen kehyksien sisällä

Jaa sisältö: