04.02.2015

Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa pitää ehdottomana, että joulun alla budjettiloppukirissä perusopetuksesta leikatut 6 me palautetaan tulevassa lisäbudjetissa, kuten eduskunta edellytti. Tästä lyötiin ”kättä päälle” valtiovarainministeri Rinteen kanssa, joka oli lisäbudjettipalautusidean isä. Sarkomaa lähettää tiukat terveiset lisätalousarvioneuvotteluihin valmistautuville valtiovarainministeri Rinteelle ja opetusministeri Kiurulle, että perusopetuksen lisäleikkauksille on tullut raja vastaan: ”Lisälohkaisu moneen kertaan karsittuihin perusopetuksen laadun kehittämisrahoihin olisi liikaa ja kamppaisi tuikitärkeitä kehittämistoimia”, Sarkomaa sanoo.

”Hallituksen on etsittävä rahat alun perinkin kummallisen ”ilmaveivin” korjaamiseen ja perusopetuksen lisäleikkauksen perumiseen. Se, että säästöjen etsintä jäi puolitiehen, ei oikeuta perusopetuksen lisäleikkausta. Muutoin eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa tehty ”ilmaveivi” on vaarassa johtaa entistä kummallisempaan tilanteeseen.”

Sarkomaan ilmaveiviksi ristimä perusopetuksen alun perin väkiaikaiseksi ja tekniseksi tarkoitettu lisäleikkaus jouduttiin hyväksymään budjetin käsittelyn loppumetreillä. Tämä siksi, että ministeri Kiuru ei ollut tuonut vastuullaan olevia säästölakeja eduskuntaan ja budjetti piti kiireen edessä poikkeuksellisella lisäleikkauksella tasapainottaa. Kyseessä oli jumiin jäänyt subjektiivisen päivähoidon rajaamista koskeva lakiesitys, joka aiheutti 6 milj. euron leikkaustarpeen. ”Oli todella ikävää, että valtiovarainministeri esitti opetusministerin tuella vaadittavat lisäsäästöt perusopetuksen laadun kehittämisrahoihin. Tilanne osoittaa, että lipsuminen rakenneratkaisuissa johtaa vieläkin vaikeampiin päätöksiin”, kansanedustaja toteaa.

Sarkomaa esittää koko hallitukselle kotiläksyksi laskuoppia. Hallituksen esitysten taloudellisten vaikutusten arvioinneissa on ollut puutteita. Tämän lisäksi rakennepaketin kestävyysvajetta purkamaan suunnatut esitykset olivatkin lisälaskuja. ”Tämä kuvaa sitä, että talouden tasapainottamistoimissa on parannettava juoksua. Kun kuntien valtionosuuksia on rajusti leikattu, eikä vastapainoksi tarkoitetut tehtävien ja velvoitteiden vähentämistoimet ole juuri edenneet, joudutaan leikkaustoimet tekemään kunnissa. Tämä näkyy vaarallisella tavalla perusopetuksessa ja muussa opetuksessa kuten lukioissa”. Sarkomaa muistuttaa Educa-messujen puolueiden puheenjohtajien lupauksesta olla leikkaamatta koulutuksesta.

Lisätietoja: 
Sari Sarkomaa
050 511 3033

Jaa sisältö: