25.05.2013

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa kiirehtii maatalousministeri Jari Koskista (kok) toimiin, joilla ruuan alkuperämaan merkitseminen pakkauksiin saadaan pakolliseksi.

Alkuperän merkitseminen vapaaehtoisesti ei ole toiminut. Ohjeistuksien noudattaminen Suomessa on vajavaista eikä toimijoita rangaista kuluttajan harhaanjohtamisesta.  On kaikkien, etenkin kuluttajien ja  kotimaisten tuottajien, etu saada säädökset pakollisesta alkuperämaan merkitsemisestä.

Sarkomaa painottaa, että alkuperävaateelle on eduskunnassa vahva tuki.  Eduskunta on linjannut elintarviketurvallisuus- ja ruokapoliittisessa selonteossa, että ruuan alkuperän on näyttävä pakkauksissa. Pääministeri Kataisen hallitusohjelmassa on tähän tavoitteeseen sitouduttu.

Sarkomaa muistuttaa maatalousministeriä, että eduskunnan lähiruokaverkoston puheenjohtaja Anne Kalmarin (kesk.) johdolla  on tehty yli sadan kansanedustajan allekirjoittama lakialoite (LA 17/2013), jossa ehdotetaan elintarvikelain muuttamista niin, että  elintarvikkeen keskeisten aineosien alkuperämaan merkintä olisi pakollinen. Sarkomaa toimii lähiruokaverkoston varapuheenjohtajana.

Pakkausmerkintöjä koskeva uusi kuluttajainformaatioasetus astui voimaan joulukuussa 2011. Kun pääainesosan alkuperä on muu kuin valmistusmaa, se tulee kertoa. Informaatioasetuksen myötä alkuperämaamerkintää sovelletaan sianlihassa, lampaan- ja vuohenlihassa sekä siipikarjanlihassa 2 vuoden kuluessa voimaantulosta. Muiden tuotteiden osalta tehdään komission arviointeja  eli tilanne on vielä auki.  Esimerkiksi hevosenliha ei ole vieläkään soveltamisen piirissä.

Ruuan pääainesosan lisäksi on tärkeää tietää myös muiden keskeisten ainesosien alkuperä. Esimerkiksi: valmistettu Suomessa tanskalaisesta siankamarasta, romanialaisesta hevosenlihasta, thaimaalaisesta broilerista ja broilerinnahasta sekä argentiinalaisesta naudanlihasta.

Tarvitaan kirittäjiä, jotta EU-lainsäädännön voimaantulo nopeutuu. Ilman tiukempia alkuperävaateita globaalit  tuotanto- ja kuljetusketjut tekevät ruuan alkuperän jäljittämisen lähes mahdottomaksi. Kuluttajilla on oikeus tietää, mitä lautaselleen ja suuhunsa laittaa, sanoo Sarkomaa.

Alkuperämerkinnöistä käydään vilkasta keskustelua EU:n tasolla. Myös EU-parlamentissa on selkeän tahto muuttaa alkuperämerkinnät pakollisiksi. Nykyisin ilmoittamisvelvollisuus alkuperästä on naudanlihan, kalojen, tuoreiden hedelmien, vihannesten ja hunajan osalta.

Kansalliset toimenpiteet alkuperämerkintävaatimuksissa on ennen niiden voimaansaattamista ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenmaille. Ratifiointi vauhdittaa ja kirittää EU:n toimia asiassa. Tämä on välttämätöntä ja viisasta, koska koko EU:n alueella kuluttajien tiedonsaantia ruuan alkuperämaasta ja tuotantotavoista halutaan lisätä. Asiassa tarvitaan edelläkävijöitä ja vauhdittajia, päättää Sarkomaa.

Jaa sisältö: