05.08.2013

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaoston puheenjohtaja Sari Sarkomaa ehdottaa ministeri Risikon vauhdittaman sosiaaliturvan uudistamisen päätavoitteeksi sitä, että kaikki työ ja yrittäminen sekä osallistuminen olisi aina kannattavaa. Yhteiskunta, jossa työ ei kannata ei ole terve. Vakava tosiasia on, että hyvinvointiyhteiskunnan rakenteet ja sosiaaliturva eivät tällä hetkellä riittävästi mahdollista eivätkä kannusta työhön ja yhteisössä mukana olemiseen. Kyse ei ole vain toimeentulosta ja verotuloista vaan myös siitä, että ihmisen yksi tärkeä elämänsisältö tulee omista ponnisteluista, tekemisestä ja osallistumisesta.

Sarkomaa pitää suomalaisen sosiaaliturvan uudistamista välttämättömänä ja innostaa koko hallitusta sekä työmarkkinajärjestöjä mukaan uudistamaan hyvinvointiyhteiskuntaa aktiivisuuteen ja hyvinvointiin edistävään suuntaan.

Sarkomaa toivoo, etteivät muut puolueet tyrmää Risikon esille nostamaa uudistamistyötä vaan toisivat keskusteluun omat tavoitteensa. On ilahduttavaa, että keskusteluun on liittynyt jo moni. Sarkomaa kirittää uudistustyötä ja toivoo, että jo budjettiriihessä saataisiin tehtyä ensimmäisiä päätöksiä.

Sarkomaan mukaan ei riitä, että katsotaan vain sosiaaliturvaa. Työn kannattaminen on oltava nykyistä vahvemmin koko Kataisen hallituksen strateginen tavoite. Sosiaaliturvan, verotuksen ja palveluiden asiakasmaksujen kokonaisuus on katsottava yhteen työhön, aktiivisuuteen ja osallistumiseen kannustavaksi ja mahdollistavaksi.

Sarkomaa pitää välttämättömänä, että kaikki ministerit ovat aktiivisia oman hallinnonalansa uudistamisen vetureita. Tässä on hallituksen parannettava juoksuaan. Suomella ei ole varaa siihen, että uudistukset lykätään seuraaville hallituskausille. Elokuun alkaessa on heinäkuinen elvytyshuutokauppa lopullisesti kuopattava ja ryhdyttävä tositoimeen hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi. Tosiasia on, että Suomi elää yli varojen ja jatkossa vähemmällä on saatava enemmän. Tämä edellyttää rakenteiden uudistamista sekä työn ja yrittäjyyden sekä osallistumisen edellytysten kehittämistä.

Sosiaaliturvan uudistamistyössä on tärkeä muistaa, että ihmiset ja työllistymismahdollisuudet ovat erilaisia. Suomessa on esimerkiksi tuhansia vammaisia työkykyisiä ja – haluisia, jotka eivät sinnikkäistä yrityksistä huolimatta ole saaneet työtä. Aivan liian moni innolla koulutuksen hankkinut vammainen jää ilman työtä. Sarkomaa toteaa, että on täysin  selvää, ettei kunta yksin voi järjestää kaikille työtä eikä toimintaa.  Tavoitteena pitää olla hyvinvointiyhteiskunta, jossa kaikilla on mahdollisuus olla mukana. Mukaan tarvitaan koko Suomi, julkinen yksityinen ja kolmas sektori sekä kotitaloudet.

On selvää, että sosiaaliturvaa ja palveluita on katsottava kokonaisuutena, varsinkin silloin kun kyseessä on kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevat. Sarkomaa muistuttaa että matalan kynnyksen palvelut erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmaisille ovat edelleen puutteellisia ja vaativat myös uudistamista. Apua pitää saada ajoissa ja ennaltaehkäisevästi niin, että mahdollisimman moni pääsisi työelämään ja takaisin aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi.

On tervetullutta, että kokoomuksen ministerit vauhdittavat koko hallitusta uudistustyöhön, päättää Sarkomaa.

Jaa sisältö: