17.03.2016

Satakunnan kuntien ja kuntayhtymien käynnistämä työ yhteisen sosiaali- ja terveyspalveluorganisaation kehittämiseksi etenee hyvässä hengessä. Valmistelutyöhön nimetyissä ryhmissä on edustus eri organisaatioiden viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä. Nykytilan kartoitus ja etenemissuunnitelma ovat valmistumassa ja tulossa käsittelyyn vielä kesäkuussa kuntien valtuustoihin.

Palvelujen kehittämisessä asiakaslähtöiset, tutkitusti vaikuttavat ja kustannustehokkat palvelut pitää nostaa etusijalle. Sähköisten palveluiden kehittäminen hyödyntäminen on osa tehokasta ja asiakaslähtöistä toimintaa.  Tavoitteena on parempaa palvelua aiempaa edullisemmin.

Kokoomusnaiset haluavat tukea ja kannustaa meneillään olevaa valmistelutyötä. On tärkeää, että kunnissa ja kuntayhtymissä sitoudutaan ottamaan tuleva sote-organisaatio huomioon kaikessa sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevassa suunnittelussa.

lisätietoa:

Kristiina Puolakka

puh. 050 366 9181

Jaa sisältö: