05.09.2022

”Mietin, jos alkaisinkin keikkalabrahoitajaksi.”
”Mitä jos perustaisit osakeyhtiön ja keikkailisit sen kautta?”
Tästä keskustelusta kotona sulhaseni kanssa sai alkunsa yritykseni Sinalab Oy, joka välittää terveydenhuoltoon bioanalyytikoita ja näytteenottajia henkilöstövuokrauksena.

Ensimmäisen kerran kipinä omasta yrityksestä syntyi bioanalyytikko-opintojen aikana Metropolia ammattikorkeakoulun yrittäjyyskurssilla ja haave jäi hautumaan useamman vuoden ajaksi. Bioanalyytikoksi valmistumisen jälkeen olin palkkatyössä laboratoriohoitajana sekä julkisella että yksityisellä puolella. Sen jälkeen työskentelin muutaman vuoden ajan eduskunnassa poliittisena avustajana ja tuona aikana sain uusia näkökulmia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan ja ajatuksia siitä, miten asiat voisi tehdä paremmin.

Koronan rantautuessa Suomeen ja laboratoriohenkilöstön tarpeen lisääntyessä sain paljon kyselyitä siitä, pääsisinkö keikkahommiin. Pula bioanalyytikoista sai minut pohtimaan uudelleen mahdollisuuksia oman yrityksen perustamiseksi. Voisiko bioanalyytikoiden oma
henkilöstövuokrausfirma tuoda ratkaisuja tilanteeseen?

Mielestäni jokaisen pitäisi saada tehdä työtä itselleen sopivalla tavalla ja haluan olla osaltani edistämässä alan veto- ja pitovoimaa tarjoamalla uudenlaisia ja joustavia tapoja tehdä työtä. Siksi päätin ottaa hypyn tuntemattomaan, irtisanouduin työstäni ja toteutin pitkäaikaisen haaveeni
yrittäjäksi ryhtymisestä.

Heti toimintamme alussa työllistin itseni tehden keikkatyötä asiakasyrityksissä. Parissa kuukaudessa toiminta laajeni ja palkkasin ensimmäisen työntekijäni. Reilun puolentoista vuoden toiminnan jälkeen työllistämme erilaisissa työsuhteissa noin 10 osaavaa ja innokasta bioanalyytikkoa ja näytteenottajaa. Onnistuneet rekrytoinnit kiireiselläkin aikataululla ovat vahvistaneet luottamusta siihen, että teemme haastavassa työvoimatilanteessa juuri oikeita asioita.

Sinalab Oy on visioni siitä, miten alan parhaat tekijät ja laadukkaimmat toimijat löytävät toisensa. Henkilöstöpolitiikkamme perustana on löytää palkkauksen, etujen ja muiden kannusteiden suhteen yksilöllisesti sopivin ratkaisu kullekin työntekijällemme. Uskomme, että vaikutusmahdollisuudet
oman työn sisältöön, työaikoihin ja erilaiset tekemisen muodot ovat työhyvinvoinnin peruskallio. Matala hierarkia ja helposti lähestyttävä työnantaja mahdollistavat tiimissämme jatkuvan vuoropuhelun. Nuorelle organisaatiolle niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin antama palaute on ollut ensiarvoisen tärkeä ja niiden myötä olemme voineet kehittää toimintaamme.


Moni on hämmästellyt sitä, miten nuori nainen uskaltaa suurten maailman mullistusten keskellä perustaa yrityksen. Ehkäpä se, että saa tehdä, onkin ollut se kantava voima epävarmoissa olosuhteissa. Isojen terveystoimijoiden toimeksiannot ja työskentelystä Sinalabilla kiinnostuneiden kollegojen yhteydenotot ovat luoneet uskoa tulevaan siitä, että palveluillemme on kysyntää suomalaisessa terveydenhuollossa enenevissä määrin myös tulevaisuudessa.

Jotta ihmiset saavat tarvitsemasta sote palvelut ja henkilöstöä olisi riittävästi, on välttämätöntä, että uusilla hyvinvointialueilla yksityinen sektori ja pk-yrittäjät ovat mukana palveluiden tuotannossa. Sote-alan yrityksiä on noin 18 200 ja näistä neljä viidestä on enintään neljän hengen yrityksiä. Valtiovarainministeriön arvion mukaan 15 vuoden kuluessa alalle tarvitaan yli 200 000 työntekijää lisää. Mahdollisuus yrittäjyyteen voisi toimia kipeästi kaivattuna alan vetovoimatekijänä ja se lisäisi
erityisesti naisyrittäjyyttä.


Sina Nordman, toimitusjohtaja, bioanalyytikko, Sinalab Oy

Jaa sisältö: