10.12.2015

Eduskunta päättää valtion ensi vuoden budjetista vielä ennen joulua. Olen iloinen siitä, että Tampereen yliopiston yhteydessä toimivalle vaihtoehtomenetelmäkeskus FICAM:lle on tulossa eduskunnasta lisärahoitusta.  FICAM on yksi maailman ensimmäisistä eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä järjestelmällisesti kehittävistä keskuksista.

Määräraha on nousemassa hallituksen esityksen mukaisesta 100 000 eurosta 200 000 euroon, mikä auttaa vähentämään koe-eläinten määrää ja luo mahdollisuuksia bioteknologia-alan uusien innovaatioiden syntymiseen ja liiketoiminnan laajenemiseen.

Euroopan unioni on edellyttänyt eläinkokeiden vähentämistä. FICAM:n toiminta perustuukin EU:n direktiiviin, jonka mukaan eläinten käyttöä tulee vähentää tutkimuksessa sekä opetuksessa ja korvata eläinkokeettomilla menetelmillä heti, kun se on tieteellisin perustein mahdollista.

Pirkanmaan edistyksellinen FICAM saa nyt paremmat mahdollisuudet toimintaansa, joka edistää uuden koe-eläinlain toimeenpanoa. Se myös mahdollistaa parempiin tieteellisiin tuloksiin pääsemisen ihmisperäisellä solu- ja kudosviljelyllä lääke-, kemikaali- ja kosmetiikkatutkimuksissa.

Eläinsuojelullisen näkökulman lisäksi FICAM:n toiminta on taloudellisesti järkevää ja se tehostaa tieteellistä tutkimusta. Toiminta luo nykyistä edullisempia tutkimusmalleja ja parantaa koulutusta. Pidemmällä aikavälillä on mahdollista saada kansantaloudellisia säästöjä, kun kalliit eläinkokeet voidaan korvata tehokkaammilla, nopeammilla, edullisimmilla ja luotettavimmilla vaihtoehtomenetelmillä.

Bioteknologia-alan kasvavilla markkinoilla on lisäksi paljon taloudellista potentiaalia Suomelle. FICAM:n huipputason vaihtoehtomenetelmätutkimus luokin mahdollisuuksia alan uusien innovaatioiden syntymiseen ja auttaa suomalaisen kansainvälisen osaamisen hyödyntämisessä liiketoiminnan laajenemisessa.

Sofia Vikman
kansanedustaja
Kokoomuksen Naisten Liiton puheenjohtaja 1.1.2016 alkaen.

Jaa sisältö: