10.04.2015

Monella meistä on huoli lähipiirimme ikäihmisistä tai omasta ikääntymisestä. Kenenkään ei Suomessa pidä joutua pelkäämään ikääntymistä. Suomea rakentaneille sukupolville on turvattava arvokas vanhuus. Laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kuuluvat kaikille tuloihin tai varallisuuteen katsomatta.

Suomi käy eduskuntavaalit huonojen talousnäkymien varjossa. Valtiovarainministeriön virkamiesarvio ennakoi talouden sopeutustoimia noin 6 miljardin euron edestä vuoteen 2019 mennessä. Säästöjä on tehtävä. Edessä olevat säästöt on kuitenkin toteutettava oikeudenmukaisesti siten, etteivät ne vaaranna eläkeläisten ostovoimaa tai heikennä ikäihmisten terveys- ja hoivapalveluja.

Suomen noin 1,5 miljoonaa eläkkeensaajaa ei pidä nähdä rasitteena vaan merkittävänä yhteiskunnan voimavarana. Seniorit kasvattavat kansantuloa työuran jälkeen monissa rooleissa, kuten lapsiperheiden apuna, omaishoitajina, vapaaehtoistyössä ja järjestöaktiiveina. Eläkeläiset käyttävät pääosan tuloistaan kotimaiseen kulutukseen, mikä luo uutta työtä Suomeen.

Ensi vaalikaudella verotusta on korjattava siten, että eläkeläisten verotus ei ole kireämpää kuin palkansaajilla. Tuloveroasteikkoon tehtävät veronkevennykset on kohdistettava täysin yhdenvertaisesti niin palkka- kuin eläketuloonkin. Verokevennysten ehtona on työmarkkinoilla aikaansaatu maltillinen palkkaratkaisu.

Ostovoiman kuilua ei saa enää kasvattaa, joten veronkevennysten on kohdistuttava myös eläkeläisiin. Kokoomus ei halua kurittaa työnsä jo tehneitä kansalaisia ja asettaa heitä eriarvoiseen asemaan. Kokoomus on lisäksi esittänyt, että työeläkkeet jätetään indeksileikkausten ulkopuolelle, vaikka muita tulonsiirtojen indeksejä joudutaan leikkaamaan.

Suomessa yhä useampi köyhä on nykyään ikääntynyt nainen. Keskimäärin ero naisten ja miesten eläkkeissä on lähes 400 euroa  kuukaudessa. Merkittävimmät syyt naisten miehiä pienempiin eläkkeisiin löytyvät naisten rikkonaisemmista työurista, pidemmistä poissaoloista työelämästä sekä heikommasta ura- ja palkkakehityksestä.

Myös tulevaisuuden eläkkeiden turvaksi vanhemmuuden kustannukset on ensi vaalikaudella jaettava nykyistä tasaisemmin naisten työmarkkina-aseman parantamiseksi. Kaikkea ei kuitenkaan voi korjata lailla. Esimerkiksi parhaassa työiässä olevat naiset ovat arvostuksensa ansainneet ja kaikenlaisen ikäsyrjinnän poistamiseksi tarvitaan asenteiden ryhtiliikettä.

Tärkeää on myös huolehtia läheisistään huolehtivien omaishoitajien jaksamisesta. Omaishoitolakia on uudistettava ja kansallista omaishoidon kehittämisohjelmaa on vietävä eteenpäin. Omaishoidon tuen siirtäminen kunnilta Kelalle mahdollistaisi yhdenmukaiset kriteerit sekä palkkiot asuinkunnasta riippumatta. Omaishoitajat tekevät inhimillisesti mittaamattoman arvokasta työtä huolehtiessaan omista rakkaistaan. Lisäksi läheisiään kotona hoitavat omaiset säästävät suomalaiselle yhteiskunnalle tällä hetkellä 1,3 miljardia euroa vuodessa.

Tulevassa hallitusohjelmassa onkin tärkeää, että seniorien asema otetaan huomioon kaikilla sektoreilla. Ikääntyvässä yhteiskunnassa arvokas vanhuus on yhteinen asiamme.

Sofia Vikman
kansanedustaja, Kokoomuksen Naisten Liiton varapuheenjohtaja
www.sofiavikman.fi

Kirjoittaja on Kokoomuksen kansanedustajaehdokas Pirkanmaan vaalipiirissä.

Jaa sisältö: