06.06.2022

Kulunut toukokuu 2022 oli Suomelle historiallinen. Eduskunta päätti, että Suomi hakee Nato-jäsenyyttä. Numerot olivat poikkeuksellisen selvät. 188 edustajaa kannatti jäsenyyden hakemista ja vain kahdeksan edustajaa vastusti. Tulos antaa vahvan selkänojan Suomen Nato-jäsenyydelle.

Nato-päätös tehtiin, jotta emme koskaan enää sotaan joutuisi. Olemme sen velkaa Suomen itsenäisyyden ja vapauden puolesta taistelleille sukupolville. Emme enää koskaan ole yksin. Tämä on todennäköisesti merkittävin päätös, jonka olen lastemme puolesta saanut olla eduskunnassa tekemässä. Lapsemme saavat kasvaa parhaalla mahdollisella tavalla suojatussa Suomessa.

Olen ollut eduskunnan puolustusvaliokunnassa 11 vuotta jäsenenä tai varajäsenenä. Pitkä työ Suomen Nato-jäsenyyden puolesta on tullut vaiheeseen, jossa etenemme kohti liittymisneuvotteluja.

Kiitos Suomen kansalle, joka teki johtopäätökset muuttuneesta turvallisuustilanteesta nopeasti. Kansallinen laaja yhtenäisyys on näin suuressa ratkaisussa tärkeää.

Nato-jäsenyys maksimoi Suomen ja suomalaisten turvallisuuden. Asemoimme itsemme viimeinkin entistä voimakkaammin osaksi läntistä yhteisöä puolustusliitto Naton jäseneksi. Nato-jäsenyys muodostaa vahvimman mahdollisen lisäsuojan Suomen turvallisuuden takaamiseksi samalla, kun jatkossakin ylläpidämme ja kehitämme omaa vahvaa puolustuskykyämme.

Kun haluamme rauhaa, meidän on varauduttava puolustautumaan niin uskottavasti, ettei kenenkään kannata Suomeen hyökätä. Nato-jäsenyys nostaa ratkaisevasti kynnystä uhata Suomea sotilaallisesti.

Nyt on työskenneltävä, jotta jäsenyytemme ratifiointi kaikissa Naton jäsenmaissa sujuu mahdollisimman ripeästi ja turvallisesti. Turkin ukaaseihin kannattaa suhtautua maltilla. On perusteltua uskoa, että Naton ja Yhdysvaltain vakuutus Suomelle avoimista ovista pitää. Ei olisi lopulta Turkin omienkaan etujen mukaista asettua estämään Suomen tai Ruotsin jäsenyyttä.

On tärkeää, että katsomme myös pidemmälle. Meidän on valmistauduttava olemaan vahvasti vaikuttava jäsenmaa Natossa heti jäsenyytemme alusta alkaen. Se vaatii kirkkaiden tavoitteiden asettamista Suomen Nato-politiikalle. Päättäjien turvallisuuspoliittinen osaaminen korostuu. Ensi vaalikausi on ratkaiseva Suomen Nato-politiikan muotoilun kannalta ja siinä, että saamme jäsenyyden palvelemaan maksimaalisesti Suomea.

Huojennuksen lisäksi näihin hetkiin sisältyy suurta surua. Tilanne on seurausta Venäjän brutaalista ja oikeudettomasta hyökkäyksestä Ukrainaan. Ukraina ja sen urheasti puolustautuva kansa ostavat Suomelle aikaa. Kun Venäjä on sidottu Ukrainan rintamaan, pystymme vapaammin liikkumaan kohti jäsenyyttä.

Olemme paljon velkaa Ukrainalle. Siksi meidän on jatkettava kaiken mahdollisen avun antamista. Emme saa unohtaa Ukrainan taistelua, sillä he taistelevat meidän arvojemme puolesta.

Jaa sisältö: