01.04.2014

Kansanedustaja Sofia Vikman (kok) vaatii hallitusta toimiin naisten rekrytoimiseksi vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Vikmanin toimenpidealoitteen on allekirjoittanut enemmistö eduskunnan puolustusvaliokunnasta. Puolustusvoimat toteutti tänä vuonna Pirkanmaalla onnistuneen kokeilun, jossa 19–20-vuotiaille naisille lähetettiin rekrytointikirje vapaaehtoiseen asepalvelukseen.

”Naisille lähetettävä rekrytointikirje on seuraavaksi otettava käyttöön koko maassa. Koko ikäluokan oikea-aikainen tavoittaminen kirjeellä lisää kiinnostusta asepalvelukseen sekä kasvattaa motivoituneiden varusmiesten määrää, ” sanoo Vikman.

Puolustusvoimien tavoitteena on saada lisää naisia asepalvelukseen. Naisia tarvitaan ammattisotilaiksi ja etenkin kriisinhallintatehtäviin, vaikka miespuolinen ikäluokka määrällisesti riittäisi tällä hetkellä puolustusvoimien tarpeisiin.

”Modernissa armeijassa tarvitaan myös naisten tyypillisesti hyvin hallitsemia taitoja. Ikäluokkien parhaat kyvyt on saatava puolustusvoimien käyttöön,” sanoo Vikman.

Vikmanin mukaan tavoitteeksi on otettava kutsuntojen ulottaminen naisiin palveluksen kuitenkin säilyessä naisille vapaaehtoisena. Varusmiespalveluksen suorittaneet naiset pärjäävät palveluksessa keskimääräistä paremmin ja ovat motivoituneita.

”Vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneista naisista noin 60 % on saanut johtajakoulutuksen. Vapaaehtoinen motivoitunut varusmies on aina monin verroin parempi kuin vastahankainen varusmies,” sanoo Vikman.

Sofia Vikman jätti hallitukselle toimenpidealoitteen, jotta puolustusvoimien Pirkanmaalla toteutettu kokeilu naisille lähetetystä rekrytointikirjeestä laajennetaan koko maahan. Aloitteen on allekirjoittanut enemmistö puolustusvaliokunnan jäsenistä mukaan luettuna valiokunnan puheenjohtaja ja Jussi Niinistö (ps) ja entinen puolustusministeri Seppo Kääriäinen (kesk).

Vapaaehtoiseen asepalvelukseen haki tänä vuonna ennätysmäärä naisia (818). Puolustusvoimat lähetti Pirkanmaalla kaikille 19–20-vuotiaille naisille vapaaehtoista asepalvelusta esittelevän rekrytointikirjeen. Kokeilulla haluttiin selvittää, miten henkilökohtainen rekrytointikirje vaikuttaa naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutumiseen. Pirkanmaalla palvelukseen hakeutuvien naisten määrä nousi 32 % edellisvuoteen verrattuna. Muualla maassa palvelukseen hakeutuneiden naisten määrä nousi vähemmän.

Lisätiedot:

Sofia Vikman
kansanedustaja (kok.)
gsm 040 568 3777

Jaa sisältö: