13.05.2018

Kansanedustaja, Kokoomusnaisten puheenjohtaja Sofia Vikman vaatii tekoja äitiyden ja työuran sujuvan yhdistämisen puolesta, jotta Suomesta tehdään maailman paras maa olla äiti.


Pelastakaa Lapset -järjestön (Maailman äitien tila -raportin) mukaan Suomi on maailman toiseksi paras maa olla äiti. Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomi on jäänyt jälkeen äitiyden ja uran yhdistämisessä, eikä siksi yllä vertailussa kirkkaimmalle sijalle.

”Ensinnäkin kaikki äitien työnantajille vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset on tasattava, jotta nuori nainen ei ole riski palkata. Toiseksi uusia työnteon tapoja ja aikoja voidaan hyödyntää mahdollistamaan joustavaa perhearjen ja työn yhdistämistä. Kolmanneksi perhevapaauudistus on toteutettava viipymättä seuraavalla hallituskaudella”, vaatii Vikman.

Vikmanin mukaan perhevapaauudistus on jokaisen äidin etu.

”Perhevapaauudistus vaikuttaa positiivisesti sekä perheellisten että perheettömien naisten työllistymiseen ja palkkakehitykseen aina eläkekertymään asti. Lisäksi uudistus tuo joustavuutta perheiden arkeen. Pienten lasten vanhempien on voitava osallistua nykyistä joustavammin työelämään, esimerkiksi osa-aikaisesti”, sanoo Vikman.

Vikmanin mukaan perheille on varmistettava laadukkaat palvelut ja mahdollistettava arkea helpottavia yksilöllisiä valintoja.

”Monessa perheessä pohditaan, miten vanhemmuus ja työurat voidaan yhdistää sujuvasti ja joustavasti. Lapsiperheet elävät ajankäytöllisesti ruuhkavuosia. Tähän elämänvaiheeseen kasautuvat pitkät työpäivät, kotitöiden suuri määrä ja usein esimerkiksi lasten kuljettaminen harrastuksiin. Lapsiperheiden arkea on tuettava hyvillä palveluilla ja varhaiskasvatuksella, jonka laatuun voi luottaa”, listaa Vikman.

Suomen historiallisen alhaisista syntyvyysluvuista on uutisoitu viime aikoina. Vikmanin mukaan Suomen on tähdättävä maailman parhaaksi maaksi tulla äidiksi.

”Se tavoite on mahdollista saavuttaa, kun onnistumme teoissa äitiyden ja työuran yhdistämisen puolesta”, päättää Vikman.

Lisätietoja:
Sofia Vikman
p. 040 568 3777

Jaa sisältö: