04.10.2013

Nykyisistä EU:n 28 komissaarista yhdeksän, eli noin 32 prosenttia on naisia. EU:n jäsenmailla on valta nimetä komissaariehdokkaat ja siten vaikuttaa komission kokoonpanoon. Ongelmana on ollut, että jäsenmaat esittävät pääasiassa vain miesehdokkaita.
T

asa-arvoasiain neuvottelukunta esittää, että jäsenmaat nimittäisivät kaksi komissaariehdokasta: miehen ja naisen.
EU:n poliittisessa päätöksenteossa naiset ovat edelleen aliedustettuina. Esimerkiksi parlamentin puhemiehinä, valiokuntien puheenjohtajina tai muissa johtavissa tehtävissä naisia on yhä huomattavasti vähemmän kuin miehiä. Naisten ja miesten tasa-arvo on yksi EU:n perusarvoista. EU ei voi kuitenkaan olla uskottava tasa-arvon edistäjä, jos miehet ja naiset eivät ole tasa-arvoisesti edustettuina sen omassa päätöksenteossa.

Europarlamenttivaalit pidetään toukokuussa 2014, ja ehdokashankinta on parhaillaan käynnissä puolueissa. TANE muistuttaa, että paras tapa varmistaa sukupuolten tasa-arvon edistyminen EU:n päätöksenteossa on asettaa miehiä ja naisia tasa-arvoisesti ehdokkaiksi vaaleissa. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen EU:n tasolla on siis myös jäsenmaiden puolueiden vastuulla.

Lisätietoja:

Suunnittelija Riikka Korpinurmi
riikka.korpinurmi[at]stm.fi,
050 382 6785

Jaa sisältö: