08.03.2021

Tasa-arvo tehdään yhdessä

Jokaisen yhteiskunnallisen saavutuksen takana on joukko ihmisiä, jotka ovat päättäneet asettaa yhteisen tavoitteen ja tehneet töitä tavoitteen saavuttamiseksi. Tuskinpa osasivat Suomen Naisyhdistyksen perustajanaiset vuonna 1884 vielä täysin nähdä, miten heidän tavoitteensa tulisivat lopulta etenemään. Tällöin yhdessä asetetulla tavoitteella esimerkiksi tasa-arvoisista poliittisista oikeuksista oli kuitenkin epäilemättä iso merkitys naisten täysmääräisen äänioikeuden saavuttamisessa vuonna 1906, ensimmäisenä maailmassa.

Suomi olikin reilu sata vuotta sitten sukupuolten tasa-arvossa selkeä edelläkävijä. Epäkohtia on kuitenkin edelleen ja erityisesti viime vuodet ovat osoittaneet, ettei tasa-arvon kehitys todellakaan ei ole mikään lineaarinen automaatio. Se vaatii jatkuvaa työtä – ja erityisesti yhteistyötä.

Kuten yhtäläinen äänioikeus aikanaan, myöskään nykyajan tasa-arvokysymykset eivät aina ole mutkattomia. Monesti tavoitteista on helppo löytää yksimielisyys: kaikki sanovat olevansa tasa-arvon puolella ja haluavansa edistää yhtäläisiä osallistumismahdollisuuksia, tasa-arvoista työelämää ja syrjimättömiä rakenteita. Käytännön toteutuksesta on kuitenkin usein vaikeampi päästä yhteisymmärrykseen.

Tavoitteiden saavuttamisen avain on yhdessä tekeminen ja toistemme tukeminen. Kukaan ei onnistu politiikassa yksin. Erityisesti tasa-arvoon liittyvät kysymykset ovat edenneet aina parhaiten yhteistyöllä, jota on toteutettu niin puolueiden välillä kuin kansainvälisestikin. Näin oli myös yhtäläisen äänioikeuden saavuttamisessa: kukaan yksittäinen ei saa asiasta sulkaa hattuunsa, vaan kyseessä oli naisten yhteinen, pitkäjänteinen työ ja saavutus, jonka tuloksesta saamme nauttia vielä tänäkin päivänä.

Tasa-arvo ja sen kehittyminen ei ole muusta yhteiskunnasta irrallinen osa. Yksittäisillä uudistuksilla ja muutoksilla on tietysti jokaisella oma merkityksensä. Sen lisäksi on monia läpileikkaavia aiheita, joiden pohdinnassa tasa-arvon edistämisen tulisi olla lähtökohtana. Monimutkaisessa maailmassa asiat ovat tiiviisti toisiinsa liittyneitä, joten heikennys tai parannus yhtäällä heijastuu vaikutuksina toisaalle. Olisi merkityksellistä tarkastella tasa-arvonäkökulmaa osana niitäkin uudistuksia, joita ei perinteisesti tasa-arvon alle kuuluviksi mielletä.

Jotta tasa-arvo etenisi, tulee meidän asettaa selkeitä tavoitteita. Kokoomusnaisten osalta niitä on määritelty esimerkiksi Mahdollisuuksien maailma -asiakirjassamme. Tavoitteidemme saavuttamiseksi tarvitsemme paljon yhteistyötä, myös yli sukupuolirajojen. Vain yhdessä tekemällä tasa-arvo voi olla vahvaa, horjumatonta ja jatkuvasti kehittyvää.

Hyvää naistenpäivää!

Saara-Sofia Sirén

Kokoomusnaisten puheenjohtaja

Jaa sisältö: