01.09.2018

Hyvää Yrittäjän päivää! Hallitus on päättänyt useista yrittäjyyttä tukevista toimista, joilla tuetaan talouskasvua ja työllisyyttä sekä luodaan Suomeen aiempaa tehokkaammin yrittäjyyttä tukeva toimintaympäristö. Yrittäjyyttä edistävät toimet ovat eduksi ihan jokaiselle suomalaisille. Suomen nousu ja hyvinvointi tapahtuu vain yrittäjyyden ja työn tekemisen kautta. Viime vuosina merkittävin osa uusista työpaikoista on syntynyt pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Hallitus linjaa vuoden 2019 talousarvioehdotuksessaan, että yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen asema työttömyysturvassa muutetaan yrittäjästä palkansaajaksi. Tärkeä ja kaivattu muutos kannustaa nyt yrittäjiä tarjoamaan töitä enemmän myös omille perheenjäsenilleen, kun heilläkin on jatkossa muutosturva työttömyyden varalta.

Hallituksen budjettiriihessä sovittiin myös, että palkkatuen käsittelyaikoja lyhennetään, prosessia yksinkertaistetaan ja yrityksille voidaan joissain tilanteissa maksaa työllistämisestä palkkio. Lisäksi työntekijöiden ja yrittäjien oleskelulupien käsittelyä sujuvoitetaan ja käsittelyaikoja lyhennetään. Samalla lyhytkestoisen työn vastaanottamista edistetään. Yrittäjien pitkään toivomat ja Kokoomuksen ajamat toimet helpottavat erityisesti pienempien yritysten mahdollisuuksia kasvaa ja työllistää. Tarpeettoman sääntelyn ja byrokratian purkaminen on paras tapa yrittäjyyden helpottamiseksi.

Naisten työmarkkina-asemaa on parantanut nykyisen hallituksen toteuttamana, kun Kokoomusnaistenkin ajama perhevapaista aiheutuvien kustannusten tasaus 2500 euron kertakorvauksesta astui voimaan. Kertakorvausta on maksettu huhtikuusta 2017 alkaen työnantajalle naispuolisen työntekijän perhevapaista.

On huolestuttavaa, että vain harva työnantaja on hakenut uutta kertakorvauksen etuutta. Etuuden ensimmäisenä vuotena Kelasta haettiin vain hieman yli 10 000 perhevapaakorvausta. Kelan arvion mukaan korvaukseen oikeutettuja olisi ollut huomattavasti enemmän. Tietoisuutta uudesta, nyt alikäytetystä korvauksesta on lisättävä, jotta työnantajan näkökulmasta ei ole taloudellisesti suurempaa riskiä palkata nuori nainen kuin mies. On kaikkien etu, että pätevin ja osaavin hakija palkataan sukupuolesta riippumatta.

Yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen on oltava jatkossakin hallituksen agendalla. Tarvitsemme vielä enemmän ihmisiä, joilla on rohkeutta ottaa riskejä, kykyä luoda uutta, tahtoa ja taitoa työllistää itsensä ja tarjota työtä myös toisille. Siksi yrittäjän sosiaaliturvaa on parannettava, kannustavuutta kasvatettava ja verotusta sekä turhaa byrokratiaa järkevöitettävä. Myös perhevapaajärjestelmämme on tuotava nykyaikaan ja edistämään yhteisvastuullisempaa jakoa vanhemmuuden kustannuksista. Se on paitsi perheiden ja naisten etu, myös tehokas keino tukea yrittäjyyttä ja uusien työpaikkojen syntymistä.

Naiset ja miehet on saatava aidosti samalle viivalle työuramahdollisuuksissa. Nykyinen hallitus on jo ottanut askelia kohti tasavertaisia uramahdollisuuksia ja tehnyt yrittäjyyttä edeltäviä toimia. Tekemistä riittää silti vielä.

Larisa Arminen

Kirjoittaja on Kokoomusnaisten varapuheenjohtaja ja yrittäjäpuolisonsa yrityksessä työskentelevä toimistopäällikkö.
Tänään 5.9. vietetään Yrittäjän päivää.

Jaa sisältö: