09.09.2020

Hyvät Kokoomusnaiset,

Puoluekokousviikonloppu Porissa on nyt onnistuneesti takana. Puoluekokous järjestettiin tänä vuonna poikkeusjärjestelyin. Päätapahtumapaikkana toimi Porin Isomäki-Areena ja tämän lisäksi puoluekokoukseen osallistui satoja jäseniä ympäri Suomen sijainneilta etäpisteiltä. Lämpimät kiitokset kaikille Kokoomusnaisille, jotka olitte mukana kokousedustajina, talkoolaisina ja työntekijöinä. Miten upea porukka meillä onkaan!

Puoluekokouksessa tehtiin merkittäviä henkilövalintoja. Kokoomusnaisten näkökulmasta käytyihin äänestyksiin liittyy niin onnistumisen kuin pettymyksen tunteita. Puolueen puheenjohtajaksi valittiin uudestaan Petteri Orpo ilman vastaehdokkaita. Meidän tukemistamme upeista ehdokkaista varapuheenjohtajavaaleissa läpi menivät Elina Lepomäki ja Anna-Kaisa Ikonen. Toivotamme mitä parhainta menestystä tärkeään työhön Kokoomuksen tulevaisuuden rakentamiseen!  Elinan tapa tarkastella tulevaisuutta, asiantuntevuus ja näkemyksellisyys erityisesti taloudesta ja tasa-arvosta tulevat näinä aikoina tarpeeseen. Vapauteen ja vastuuseen liittyvät teemat ovat Elinalle luontaisia. Anna-Kaisan vahvuutena ja tervetulleena lisänä puoluejohdossa on hänen ihmislähtöinen näkökulmansa erilaisiin aihealueisiin. Lisäksi Anna-Kaisan erittäin kova kokemus kuntajohtamisesta ja siihen liittyvät kokemukset tulevat tärkeään käyttöön juuri tämänhetkisessä tilanteessa, jossa kuntatalous on kriisin partaalla.

Varapuheenjohtajistoon valittiin myös Antti Häkkänen, joka jatkaa toiselle kaudelle vahvalla mandaatilla. Varapuheenjohtajaksi ehdolla oli lisäksi puheenjohtajistoon aiemmin kuulunut Mari-Leena Talvitie. Hienosta kampanjasta huolimatta Mari-Leena ei tullut valituksi varapuheenjohtajistoon, mutta olemme varmoja lämpimän yhteistyömme jatkuvan tästäkin eteenpäin. Mari-Leena valittiin Teknisten akateemisten TEKin puheenjohtajaksi juuri ennen puoluekokousta, onnittelut tästä upeasta paikasta!

Puoluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Heikki Autto. Kokoomusnaisten tukema ehdokas Pia Pakarinen teki upean ja aktiivisen kampanjan. Pialla on loistavia ajatuksia Kokoomuksen ja Kokoomusnaisten tulevaisuudesta ja jatkamme Pian kanssa erittäin mielellämme yhteistyötä myös jatkossa. Hänen kaltaisiaan sydämellä ajattelevia ja suuria kokonaisuuksia hallitsevia kokoomusnaisia tarvitsemme joukkoomme. Kiitokset Pialle hienosta kampanjasta, joka puhutteli järjestöväkeä ympäri Suomen!

Puoluekokouksen henkilövalintojen ympärillä käytiin vilkasta keskustelua. On aina positiivista, että merkittäville luottamuspaikoille on kiinnostusta, niiden täyttämiseksi käydään kunnon kampanjat ja rakentavat vaalit. Se on toimivan ja terveen järjestön merkki. Kokoomusnaiset saivat paljon kiitosta linjakkaasta toiminnastaan omien ehdokkaidensa tukemiseksi. Yhdessä ja yhteistyöllä voimme parhaiten vaikuttaa ja meitä todellakin tarvitaan! 

Puoluekokouksessa päätettiin myös uuden tavoiteohjelman hyväksymisestä. Kokoomusnaiset ovat olleet vahvasti vaikuttamassa ohjelman valmisteluun ja sisältöön paikallistasolta lähtien. Isot kiitokset kaikille, jotka ovat antaneet panoksensa uusien poliittisten linjojen muodostamiseen. Kokoomusnaiset ovat tehneet töitä erityisesti sen eteen, että  kestävyys-, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvonäkökulmat otetaan entistä paremmin huomioon koko puoleemme läpileikkaavina teemoina.

Teimme puoluekokouksen jälkeen Kokoomuksen jäsenliittojen puheenjohtajien voimin kannanoton kokouksen aloitteiden käsittelyn uudistamistarpeesta (linkki nettisivujen kannanottoon). Puoluekokouksessa monet aloitteista jäivät aikataulusyistä käsittelemättä kokonaan ja puoluekokouksen tekemät muutosesitykset siirtyvät puoluevaltuuston päätettäviksi. Sama toimintatapa on ollut myös edellisissä puoluekokouksissa. Jäsendemokratian kannalta ongelmallista oli erityisesti, ettei puoluekokous ehtinyt äänestää aloitteista lainkaan. Kokoomuksen jäsenliitot haluavatkin osoittaa huolensa nykyisen kokousmenettelytapajärjestyksen aiheuttamasta demokratiavajeesta.

Puolue on aloittanut työn jäsendemokratian parantamiseksi uudistamalla sääntöjä viime viikonlopun puoluekokouksessa. Sääntöuudistus on erittäin tarpeellinen ja tervetullut. Nyt on syytä jatkaa tätä työtä edelleen. Järjestötoiminnan uudistaminen on pitkä prosessi, jonka keskeinen tavoite on nimenomaan jäsendemokratian ja osallistumismahdollisuuksien parantaminen.

Puoluekokouksesta saaduilla linjauksilla ja yhteishengellä meidän on hyvä jatkaa eteenpäin politiikan syksyn haasteisiin ja kohti kevään kuntavaaleja. Kokoomuksen tulee toimia tulevaisuuden suunnannäyttäjänä. Meidän tehtävänämme on tarjota todellisia ratkaisuja koko Suomen hyväksi. Kiitos teille kaikille, että olette mukana tässä työssä! 

Saara-Sofia

Puheenjohtajan tervehdysvideon näet tästä.

Kokoomusnaisten liittohallituksen jäsen Rimma Ahonen on tehnyt loistavan videokoosteen puoluekokouksesta Kokoomusnaisten sisäpiiriin Facebookissa. Kuuluthan jo ryhmään? Mukaan pääset tästä linkistä.  

Jaa sisältö: