27.05.2021

Valtakunnan politiikassa on koronan rinnalla valmisteltu soteratkaisua. Sen sisällöistä tihkuu annoksittain tietoa julkisuuteen. Näin kuntavaalien alla ihmiset ovat hämillään siitä, mitä mahdollinen muutos oikeasti tarkoittaa heidän elämälleen. Verratkaamme esimerkiksi viime kauden vastaavaan hallitustyöskentelyyn, jossa pienimmätkin yksittäiset tapahtumat, mikä silloiseen sotevalmisteluun liittyivät, olivat mediassa. Nyt on koronauutiset vieneet tätä tilaa ja sotesuunnittelu on saanut olla muutamia ulostuloa vaille hyvinkin rauhassa. Ei ole ihme, että ihmiset vaalitapahtumissa kysyvät meiltä: mitä on tapahtumassa? Mitä Kokoomus tekee asian hyväksi?

Hyvillä mielin voidaan todeta Kokoomuksen olevan järkiperäisesti hylkäämässä kuntalaisia, maakuntia ja sairaanhoitopiirejä rasittavaa mallia. Hintalappu on liian korkea, tarkastelee asiaa mistä näkökulmasta tahansa. Muutos korottaisi alueellisia maksuja, laskisi palvelujen laatua, ajaisi yksityisiä palveluntuottajia ahtaalle ja ei nopeuttaisi laadullisesti hoitoon pääsyä – pikemmin ruuhkauttaisi. Toimiva  tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä tarvitsee edelleen sekä kunta- että yksityisiä palveluntuottajia.

Muutamin huolenaihein lähestyn mahdollista maakuntahallintoa hyvinvointipalveluiden tuottamisen suhteen. Itseäni lähellä työnikin kautta ovat oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut. Tästä laki määrättiin vuonna 2013, joista muutokset astuivat voimaan siten, että mm. koulupsykologi ja –kuraattoripalvelut, etsivät nuorisotyö ja muu oppilas- ja opiskelijaterveydenhuolto on omanaan kunnallisena palveluna ja toimitaan oppilaitosyhteistyönä. Tiedämme koronan jo aiheuttaneen ongelmia oppimiseen joiden kohdalla. On valtavan tärkeätä, että nämä erityispalvelut eivät karkaa hyvinvointialueiden uumeniin, jossa näiden ammattiosaajien palveluita tulisivat käyttämään kaikki muutkin.

On hyvin ristiriitaista politiikkaa valtakunnan tasolla, kun toisaalla keskustellaan syrjäytyneiden nuorten oppimisesta ja kaikki vuoden 2005 syntyneet laitetaan pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin ja toisaalla suunnitellaan ratkaisuja, joissa apua ja tukea tarvitsevat nuoret ovat edellä mainituista palveluista etäällä. Tiedetään jo nytkin, että nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuus on monissa kunnissa nuorten kohdalla heikkoa. En voi olla hämmästelemättä tätä vastakkainasettelua! 

Seuraavien vuosien aikana merkittävimmiksi asioiksi kuntapolitiikassa nousevatkin terveydenhuollon muutokset ja niiden turvaaminen mahdollisessa maakuntamallissa. Lisäksi tulevina vuosina koulutuksen ja oppimisen perusasiat ovat päätöksenteon kärkiä kuntapolitiikassa, joista opetusresurssien lisäksi opiskelijaterveydenhuolto on laatutekijä hyvinvoinnille.

Raili Paavonen
Kokoomuksen Naisten Liiton hallituksen jäsen
Keski-Suomen Kokoomusnaiset ry. pj

Jaa sisältö: