26.10.2020

Luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen vahvistaminen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle 

Luonnontieteiden ja matematiikan opetusta on vahvistettava varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. 

Pisa-tutkimuksissa Suomi on sijoittunut matematiikan osaamisessa OECD-maiden keskiarvoa yläpuolelle. Luonnontieteissä olemme Viron ja Japanin jälkeen kolmantena. Kuitenkin suomalaisten oppilaiden matematiikan osaaminen on laskenut vuodesta 2003 vuoteen 2018. Samoin luonnontieteissä osaamisen taso on laskenut tasaisesti vuodesta 2006 lähtien. 

Suomen tytöt ovat olleet Pisa-tutkimuksissa toiseksi parhaita luonnontieteiden ja matematiikan osaajia, mutta yllättävää on, että he ovat vähiten kiinnostuneita kouluttautumaan ammatteihin, joissa vaaditaan näiden tieteiden osaamista. Selvitin yhtenä esimerkkinä Lieksan lukion tyttöjen valintoja pitkän matematiikan, kemian ja fysiikan opinnoissa. Tytöt johtivat 64 %: lla edellä mainittujen aineiden valinnoissa suhteessa poikiin. Tytöt menestyvät myös hyvin näissä oppiaineissa. Toivotaan, että he valitsevat urapolkujaan ammateissa, joiden tietorakenteet sisältävät matematiikka ja luonnontieteitä. 

Kahdentoista yliopiston LUMA-keskus Suomi-verkosto on kehittänyt oppisisältöjä innostamaan ja kannustamaan oppilaita matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun ja harrastamiseen uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen innovaatioiden avulla. LUMA-keskukset järjestävät monenlaista toimintaa varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle yliopistojensa vaikutusalueilla ja valtakunnallisesti. Haja-asutusalueillekin on saatu kerhotoimintaa, minkä on taannut LUMA-keskuksen työskentely yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Kolmannen sektorin toimijat ovat lahjoitusvaroilla taanneet etenkin tyttöjen mukaantulon kerhotoimintaan. Pitemmän päälle lahjoitusvarat eivät takaa kerhotyön jatkuvuutta. 

Kerhoissa tytöt ovat asennoituneet erittäin myönteisesti teknologian oppimiseen. Tämä innostaa meitä kokoomusnaisia esittämään tämänkaltaisen monipuolisen ja laadukkaan kerhotoiminnan laajentamista LUMA-keskus Suomi-verkoston tavoitteiden mukaan eri kouluasteille opetussuunni telmien osaksi painottaen tyttöjen osallistumista kerhoihin. 

Tulevaisuuden moninaisten ongelmien ratkaisuun tarvitaan matematiikan, luonnontieteitten ja teknologian osaamista. Tähän työhön tarvitaan kaikkien sekä tyttöjen että poikien tiedon tason nostamista näissä tieteissä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Heleena Uusi-Illakainen

Kokoomuksen Naisten Liiton liittohallituksen jäsen,

Savo-Karjalan Kokoomusnaisten varapuheenjohtaja

Jaa sisältö: