12.11.2017

Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman tahtoo parantaa isien mahdollisuuksia pitää perhevapaita. Hän vaatii tukea isien perhevapaiden käytölle ja tasavertaiselle vanhemmuudelle. Perhevapaat on määrä uudistaa tällä hallituskaudella. Lisäksi Vikman korostaa työnantajien vastuuta isien kannustamisessa perhevapaille.

”Isän ja lapsen yhteinen aika on tärkeää. Tämän pitää näkyä niin työpaikkojen, esimiesten kuin yhteiskunnankin myönteisenä suhtautumisena isien perhevapaisiin. Tasavertaisen vanhemmuuden tukeminen on suurin lahjamme jokaiselle isälle ja perheelle”, sanoo Vikman.

Vanhempainrahasta, jota kummatkin vanhemmat voivat käyttää, isien käyttämä osuus oli vain 1,7 prosenttia vuonna 2016. Isät kuitenkin haluavat nykyistä tasavertaisempaa vanhemmuutta. Tutkimukset ja kyselyt osoittavat, että isät haluaisivat pitää enemmän perhevapaita. Käytännössä isien jäämistä kotiin lasten kanssa voi estää perheen taloudellinen tilanne ja se, että vapaita ei ehditä pitää vaaditussa aikaraamissa. Hallituksen päättämän perhevapaauudistuksen yksi tavoite on tasavertaisen vanhemmuuden tukeminen.

”Isien toiveet eivät vielä kohtaa todellisuuden kanssa. Kokoomuksen perhevapaamalli lisää joustavuutta perheiden arkeen ja sisältää monia elementtejä isien kannustamiseksi ja tukemiseksi pitämään perhevapaita. Tärkeintä on parantaa ansiosidonnaisen vapaan houkuttelevuutta isälle. Kokoomuksen mallissa ensimmäinen kuukausi ansiosidonnaista maksetaan korotettuna molemmille vanhemmille. Nykymallissa korotuksen saa vain äiti”, toteaa Vikman.

Vikmanin mukaan perhevapaauudistuksen rinnalla myös työnantajien ja yhteiskunnan asenteilla on tärkeä merkitys tasavertaisen vanhemmuuden edistämisessä.

”Niin työpaikoilla kuin kotioloissakin on kannustettava ja mahdollistettava isiä pitämään halutessaan perhevapaita. Vapaat ovat lyhyt osa isän työuraa mutta tärkeä vaihe lapsen ja vanhemman elämänmittaiselle yhteydelle”, sanoo Vikman.

Islannissa isät käyttävät perhevapaita enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Tutkimusten mukaan islantilaislapset lukeutuvat maailman onnellisimpiin ja heidän isäsuhteensa on läheisempi kuin missään muualla. ”Isien perhevapaat hyödyttävät koko perhettä”, Vikman päättää.

Lisätietoja:
Sofia Vikman
40 568 3777

Jaa sisältö: