16.11.2017

Kansanedustaja, Kokoomusnaisten puheenjohtaja Sofia Vikmanin mukaan palkkatasa-arvo seuraa, kun todellinen mahdollisuuksien tasa-arvo työelämässä toteutetaan. Vikmanin mukaan oleellista on huomata, että meillä Suomessa on yhä rakenteita, jotka tukevat työelämän epätasa-arvoa. Vikman toteaa, että palkkaeroa selittää vanhemmuuden kustannusten ja hoivavastuun epätasainen jakautuminen, työelämän jako nais- ja miesvaltaisiin aloihin sekä naisten miehiä alhaisemmat palkkatoiveet.

”Meidän on raivattava yhteiskunnan rakenteelliset esteet mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumisen tieltä. Jokaisella sukupuoleen katsomatta pitää olla pätevyyteen, osaamiseen ja ahkeruuteen perustuvat mahdollisuudet tehdä töitä, edetä työurallaan ja saada työnsä mukaista palkkaa sekä eläkettä. Rakenteita ja asenteita muuttamalla rakennamme työelämää, jossa naisilla ja miehillä on tasa-arvoiset mahdollisuudet,” sanoo Vikman.

Vikmanin mukaan lainsäädännöllä voidaan muuttaa rakenteita, joilla on myös valtava asenteita muovaava vaikutus. Vanhemmuuden kustannusten kasaantuminen äidin työnantajalle vaikeuttaa naisten työllistymistä, heikentää naisvaltaisten alojen palkanmaksukykyä ja vähentää erityisesti pk-yritysten työllistämishaluja vanhemmuuden kustannuksista aiheutuvan yllättävän äitiriskin vuoksi.

”Kokoomusnaiset tekee töitä sen eteen, että nuorten naisten työmarkkina-asemaa haittaava äitiriski poistetaan kokonaan työnantajilta vanhemmuuden kustannukset jakamalla. Lisäksi perhevapaauudistuksen toteutuminen parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla. Tärkeää on myös, että isillä olisi yhä useammin tosiasiallinen mahdollisuus valita vanhempainvapaan käyttäminen ,” toteaa Vikman.

Naiset käyttävät tällä hetkellä suurimman osan vanhempainvapaista ja kotihoidontuesta, mutta aidosta valinnasta ei Vikmanin mukaan aina ole kysymys.

”Naisten heikompi työmarkkina-asema ja sen aiheuttamat palkkaerot kannustavat usein juuri naista jäämään kotiin silloinkin, kun hoitovastuu haluttaisiin jakaa tasaisemmin ja nainen haluaisi tehdä töitä enemmän,” Vikman sanoo.

Suomen työmarkkinat, sekä jo tyttöjen ja poikien koulutusvalinnat ovat edelleen jakautuneet vahvasti mies- ja naisvaltaisiin aloihin, mikä osaltaan ylläpitää eroa miesten ja naisten keskimääräisessä palkassa. Vikmanin mukaan miesvaltaisille aloille tarvittaisiin kuitenkin kipeästi lisää naisia, ja päinvastoin.

”Tarvitaan tekoja, jotka rohkaisevat pieniä tyttöjä ja poikia haaveilemaan tulevaisuudesta, ammateista ja työurista sukupuolesta riippumatta,” sanoo Vikman.

Vikmanin mukaan palkkaeroihin vaikuttaa myös se, että naiset usein itse pyytävät miehiä vähemmän palkkaa ja ovat ujompia pyytämään palkankorotuksia tai pyrkimään vaativampiin tehtäviin.

”Rakenteiden ja yleisten asenteiden muuttamisen lisäksi myös naisten itsensä on uskallettava rohkeasti pyytää lisää palkkaa, arvostettava omaa osaamistaan ja uskottava omiin kykyihinsä,” kannustaa Vikman.

Naisten palkanmaksu loppuu tältä vuodelta 3. marraskuuta, kerrotaan EU-komission tiedotteessa. Tieto perustuu laskelmaan, jonka mukaan naisten keskituntipalkka Euroopassa on 16,3 prosenttia miehiä alhaisempi. Symbolisesti naisten palkanmaksu siis lakkaa tänään perjantaina.

Lisätiedot:
Sofia Vikman
040 568 3777

Jaa sisältö: