Tervetuloa Kokoomuksen Naisten Liittoon!

Kokoomuksen Naisten Liitto on 100-vuotista taivaltaan juhliva aktiivinen poliittinen vaikuttaja ja kokoomuslaisten naisten muodostama valtakunnallinen järjestö. Toimimme naisten poliittisen osallistumisen vahvistamiseksi, mahdollisuuksien tasa-arvon edistämiseksi sekä poliittisena järjestötoiminnan kotina tuhansille naisille.

Kokoomusnaiset tarjoaa jäsenilleen vaikuttamisen mahdollisuuksia, korkealaatuista koulutusta sekä yhdessäoloa kokoomuslaisen arvomaailman äärellä ammentaen eväitä poliittiseen osallistumiseen, vaikuttamiseen ja arkeen eri-ikäisten naisten osaamisesta ja viisaudesta.

Kokoomusnaiset kouluttaa ja kannustaa naisia vastuunkantajiksi ja päättäjiksi johtotehtäviin sekä etenemään työurallaan. Teemme työtä rohkaistaksemme ja auttaaksemme naisia oman alansa huipulle sekä nostamme esiin naisjohtajia. Omalla toiminnallamme tuomme esiin, että mikään ala tai politiikan sektori ei ole naisille vieras. Kokoomusnaisista löytyy rautaista osaamista ja verkostoja alalta kuin alalta.

Olemme aktiivinen ja asiantunteva yhteiskunnallinen keskustelija ja vaikuttaja toimija puolueen poliittisessa valmistelutyössä. Olemme muutoksen, uudistamisen ja ennen kaikkea moniäänisen Kokoomuksen etunenässä ja määrätietoisia tavoitteidemme edistämisessä.

Yhteisten tavoitteiden edistämisen edellytys on yhdessä tekeminen, sekä osaava ja toimiva järjestökenttä.  Kokoomuksen Naisten Liiton muodostavat vaalipiirikohtaiset Kokoomusnaisten piirijärjestöt. Piirijärjestöt muodostuvat eri kunnissa ja kaupungeissa toimivista paikallisyhdistyksistä, jotka ovat Kokoomusnaisten toiminnan moottoreita. Kokoomusnaisten toiminnan sydän ovat kuitenkin yksittäiset jäsenet, jotka ovat rohkeita, tulevaisuuteen katsovia ja toimeliaita naisia ympäri Suomen.

Kokoomuksen Naisten Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää joka toinen vuosi kokoontuva edustajakokous ja vuosittain kokoontuva liittokokous. Edustajakokous valitsee liiton puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa ja liittohallituksen jäsenet sekä hyväksyy liiton tavoiteohjelman, Mahdollisuuksien maailma-asiakirjan.

Liittokokous puolestaan päättää liiton toimintasuunnitelmasta, talousarviosta sekä vahvistaa tilinpäätöksen.

Kokoomusnaiset on Suomen vaikuttavin ja uskottavin puoluepoliittinen naisjärjestö.

Maailma ei ole valmis ja tärkeät asiat vaativat puolestapuhujia myös tulevaisuudessa.

Historia

Kokoomuksen Naisten Liitto on perustettu vuonna 1919.

Lue lisää

Piirit

Piirijärjestöt - aktiivista toimintaa ympäri Suomen!

Lue lisää

Tavoitteet

Poliittiset tavoitteemme.

Lue lisää