Kokoomusnaisten poliittisen toiminnan pohjana ovat kokoomuslaiset vapauden, vastuun ja demokratian, mahdollisuuksien tasa-arvon, sivistyksen, kannustavuuden, suvaitsevaisuuden ja välittämisen arvot. Kokoomusnaiset tarkastelee laajoja yhteiskunnallisia kysymyksiä erityisesti mahdollisuuksien tasa-arvon näkökulmasta ja esittää oman vaihtoehtonsa niin puolueessa kuin muuallakin yhteiskunnassa.

Kokoomusnaisten politiikkaa ohjaa liiton poliittinen asiakirja Mahdollisuuksien maailma, joka hyväksytään edustajakokouksissa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kokoomusnaiset ottaa aktiivisesti osaa ajankohtaiseen keskusteluun sekä nostaa keskustelun uusia aiheita omien tavoitteidensa mukaisesti. Kokoomusnaisten tavoitteena on tunnistaa ja tuoda esiin mahdollisuuksien tasa-arvon epäkohtia sekä esittää niihin ratkaisuja.

Kokoomusnaisten tavoitteena on tasa-arvoiset mahdollisuudet tarjoava suomalainen yhteiskunta, Eurooppa ja maailma, jossa jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus toteuttaa itseään omien kykyjensä mukaan, aito valinnanvapaus valita oma hyvä elämänsä ja mahdollisuus tavoitella kaikkia unelmiaan


Kokoomusnaisten tavoiteohjelma:
Mahdollisuuksien Maailma 2022-2023

Kokoomusnaisten tavoitteena on mahdollisuuksiltaan tasa-arvoinen, kannustava ja välittävä yhteiskunta, jossa jokaisella on mahdollisuus toteuttaa itseään. Jaamme kokoomuksen arvopohjan: vapauden, vastuun, välittämisen, demokratian, sivistyksen, kannustavuuden ja mahdollisuuksien tasa-arvon.

Mahdollisuuksien tasa-arvo tarkoittaa Kokoomusnaisille sitä, että jokaisella on mahdollisuus kasvaa täyteen potentiaaliinsa. Yhteiskunnan on taattava kansalaisille tasa-arvoiset lähtökohdat ja elämän perusedellytykset.

Ihmisoikeudet, mittaamaton ihmisarvo ja oikeusvaltioperiaate ovat länsimaisen demokratian perusta. Sivistyneessä yhteiskunnassa arvostetaan erilaisuutta ja osataan asettua toisten ihmisten asemaan.

Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta ehkäisee syrjäytymistä ja tukee integroitumista sekä osallistumista yhteiskunnan päätöksentekoon. Mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon on oikeudenmukaisen yhteiskunnan ja luotettavan poliittisen päätöksenteon edellytys.

Kokoomusnaiset haluaa tehdä uusia avauksia, ratkoa yhteisiä ongelmia ja löytää niihin ratkaisuja yhteistyössä muiden kanssa. Tavoiteohjelmamme jakautuu 12 eri osa-alueeseen:

Me Kokoomusnaiset haluamme:
• yhteiskunnan, jossa kenenkään tausta ei määrää, mitä hänestä voi tulla
• että jokainen lapsi saa varhaiskasvatuksesta lähtien riittävät taidot hyvään elämään
• vahvistaa sivistystä ja osaamista
• vahvan painotuksen perheiden hyvinvointiin
• ihmiset jonoista hoitoon
• taata ikääntyville yksilölliset palvelut ja oikea-aikaisen hoivan
• jättää tuleville sukupolville puhtaamman ilmaston ja vesistöt sekä monimuotoisen luonnon
• edistää ilmapiiriä, jossa kestävämpi tapa toimia nähdään yhteiskunnan mahdollisuutena
menestyä
• korkeamman työllisyysasteen hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden turvaamiseksi
• kaikille hyvän työelämän, jossa jokaisella on tasa-arvoiset mahdollisuudet
• että jokainen saa määrätä omasta kehostaan ja jokaisella on oikeus koskemattomuuteen
• sellaisen yhteiskunnan, jossa jokainen voi kokea olevansa turvassa

Alla olevasta linkistä pääset lukemaan tuoretta tavoiteohjelmaamme: